U trodnevnoj zvaničnoj posjeti Uniji poslodavaca Crne Gore (UPCG) i Crnoj Gori, ove sedmice boravi visoka delegacija Međunarodne organizacije rada (ILO), koju čine direktorica ILO-a za centralnu i istočnu Evropu Claire Harasty, šef Odjeljenja ILO-a za mala i srednja preduzeća (MSP) Dragan Radić i viši specijalista za poslodavačke aktivnosti ILO-a za CI Evropu, Iulia Drumea.

Tokom posjete, Iulia Drumea je održala uvodno izlaganje i otvorila konferenciju „Decenija izgradnje ambijenta za održivi razvoj preduzeća: Gdje je Crna Gora danas?“ koja je organizovana povodom lansiranja novog Izvještaja UPCG “Podsticajno okruženje za održiva preduzeća u Crnoj Gori (EESE Montenegro 2023)”.

Na sastanku upriličenom sa Suzanom Radulović, generalnom sekretarkom UPCG, Claire Harasty je najavila da će ILO nastaviti da pruža snažnu podršku Uniji i njenom timu, posebno imajući u vidu da su upravo dosadašnje djelovanje i ostvareni rezultati pozicionirali UPCG kao jednu od najboljih poslodavačkih organizacija u regionu. Važan doprinos navedenom sastanku dao je i Dragan Radić koji je prezentovao ključne aktivnosti Odjeljenja ILO-a za MSP na globalnom nivou, te pokrenuo diskusiju o nacionalnom kontekstu i mogućnostima implementacije određenih strateških projekata i u Crnoj Gori. To je bio dobar uvod za razgovor na temu planova UPCG i ILO u narednoj godini, gdje su Iulia Drumea i članovi tima UPCG dogovorili dinamiku rada u okviru zajedničkog projekta koji je u toku, te definisali konkretne oblasti koje će činiti okvir institucionalne saradnje u narednom periodu.

Uz susrete sa predstavnicima UPCG, boravak članova visoke delegacije ILO-a obilježio je i niz sastanaka održanih sa predstavnicima crnogorskih institucija i međunarodnih organizacija.