Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG), u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO), organizovala je u Podgorici konferenciju pod nazivom „Decenija izgradnje ambijenta za održivi razvoj preduzeća: Gdje je Crna Gora danas?“.

Na događaju je lansiran novi Izvještaj UPCG o stvaranju povoljnog ambijenta za održiva preduzeća, koji je učesnicima prezentovao zamjenik generalnog sekretara UPCG Filip Lazović, uz objašnjenje da isti sadrži pregled aktuelnog stanja u privredi i promjena nastalih u odnosu na period od prije deset godina kada je objavljen strateški dokument UPCG "Pet ubica biznisa".

Prema Izvještaju Podsticajno okruženje za održiva preduzeća (EESE Montenegro 2023), crnogorski biznis ambijent i dalje karakterišu brojne biznis barijere, od kojih su ključne, po ocjeni privrednika: neefikasna javna uprava, politička nestabilnost, siva ekonomija i nelojalna konkurencija, neadekvatna radna snaga.

,,U određenim oblastima dogodio se i napredak, kao što su pristup finansijama i digitalizacija. Kompanije su sebi olakšale poslovanje i unaprijedile poslovni ambijent kroz investiranje u digitalna rješenja. Ono što je nama u UPCG naročito važno, to je da je prepoznat određen napredak kada je riječ o Zakonu o radu. UPCG je prethodnih deset godina, u ime crnogorske privrede, pregovarala o ovom zakonu“, naglasio je Lazović.

Filip Lazović - UPCG

Predsjednik UPCG Slobodan Mikavica je u obraćanju prisutnima istakao da, uprkos pozitivnim promjenama, još uvjek postoji prostor i potreba za daljim radom na unapređenju biznis ambijenta u našoj zemlji. ,,Ono što nas u Uniji posebno ohrabruje je opšte poboljšanje u percepciji privrednika, kada je riječ o promjenama nastalih u periodu od 2013. do 2023. godine. Međutim, to svakako ne znači da su započeti procesi završeni. Već u narednom periodu treba još snažnije, složnije i mudrije raditi na eliminisanju biznis barijera i rješavanju izazova prepoznatih na nacionalnom i na lokalnom nivou. To su procesi koji traže hrabrost, partnerstvo javnog i privatnog sektora i efikasan socijalni dijalog, kako bi se podržalo stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i unaprijedila agenda zemlje za integracije u EU“, kazao je Mikavica.

Slobodan Mikavica - UPCG

Iulia Drumea, viši specijalista za poslodavačke aktivnosti ILO-a za centralnu i istočnu Evropu je istakla da je Unija 2013. godine pokrenula veoma ambiciozan projekat kroz koji je sprovela procjenu na nivou cijele zemlje i evidentirala ključne prepreke za poslovanje preduzeća u Crnoj Gori. “Mi ćemo danas, nakon tačno 10 godina, sagledati šta je do sada urađeno i kako privreda percipira reforme koje su sprovedene, a zatim procijeniti šta je to što u narednom periodu još treba uraditi kako bismo kompanije podržali da stvaraju više, imaju bolja radna mesta, ostanu konkurentne i izbore se sa brojnim izazovima sa kojima se trenutno suočavaju. Radujem se Izvještaju i nalazima istraživanja UPCG, i nadam da će poslužiti kao dobar osnov za današnju diskusiju”, kazala je Drumea. Ona je prenijela poruku direktorice ILO-a za CE Evropu Claire Harasty koja je najavila nastavak uspješne saradnje sa UPCG i kontinuirane podrške koju će ILO-a pružati njenom daljem radu.

Iulia Drumea - ILO

Tokom panel diskusije na temu „Kako do povoljnijeg poslovnog ambijenta u Crnoj Gori?“, Mirsad Azemović, direktor Direktorata za pristup i politiku tržišta rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja je kazao su u Izvještaju UPCG identifikovani gorući problemi. “Trebamo u narednom periodu zdušno i prije svega kordinirano raditi upravo na popravljanju biznis ambijenta, da bi privreda mogla što uspješnije da funkcioniše,” kazao je Azemović.

Ekonomski analitičar i vlasnik portala Biznis Crna Gora Predrag Zečević nije bio optimističan. U panelu koji je moderirala novinarka Mila Radulović, on je kazao da “privatni sektor i građani Crne Gore ne mogu finansirati 80.000 radnika u državnom sektoru, plus 120.000 penzionera i 40.000 ljudi koji imaju ugovor o djelu od kojih će makar 20.000 dobiti ugovor za stalno. Ako Vlada ne osmisli adekvatan program stimulacije i prelaska radnika iz državnog sektora u privatni sektor ja ne vidim održivost crnogorskog sistema, vidim samo dalje zaduživanje”.

Državna sekretarka u Ministarstvu finansija Jovana Nišavić istakla je da su u toj instituciji prepoznali određen broj aktivnosti u već usvojenim strateškim dokumentima, koji će u narednom periodu, ako se na adekvatan način implementiraju i finansiraju, dati doprinos u unapređenju poslovnog ambijenta. ,,Pomenula bih Strategiju reforme javne uprave 2022-2026. koja uključuje upravljanje javnim finansijama, kao jedan od ključnih strateških ciljeva vlade. Tu je i Program ekonomskih reformi (PER) 2022-2024. u smislu nastavka reforme ekonomskog upravljanja. Dva veoma važna zadatka su efikasna blagovremena naplata potraživanja i borba protiv sive ekonomije. Njihovom realizacijom se obezbjeđuje red i stabilnost u izvoru finansiranja javnih potreba“, podvukla je Nišavićeva.

Državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja Goran Jovetić saopštio je da je ovo ministarstvo posvećeno radu na novom zakonskom tekstu o privrednim društvima, te je konferenciju iskoristio kao priliku da se zahvali Uniji poslodavaca koja je dala značajan doprinos izradi tog rješenja. “Ono što mislimo da će to zakonsko rješenje svakako donijeti jeste da ćemo nastojati da u potpunosti olakšamo neke procedure i ono što smo kroz sistem prepoznali kao problematično u tom dijelu za funkcionisanje privrede da eliminišemo ovim zakonskim rješenjem,” kazao je Jovetić i najavio da će Izvještaj UPCG biti predstavljen i razmatran na sjednici Savjeta za konkurentnost.

U okviru konferencije „Decenija izgradnje ambijenta za održivi razvoj preduzeća: Gdje je Crna Gora danas?“ danas je održana i svečana ceremonija na kojoj je Unija poslodavaca dodijelila „UPCG nagrade za društveno odgovorno poslovanje (DOP)“ za 2023. godinu. To je tradicionalni događaj koji UPCG organizuje po osmi put, s ciljem da u javnosti promoviše primjere dobre prakse društveno-odgovornog poslovanja, kao i preduzeća koja takvu praksu osmišljavaju i primjenjuju. Na svečanosti održanoj u hotelu CUE, dodijeljene su nagrade UPCG za mala, srednja i velika preduzeća, u kategorijama: (1) Briga za zaposlene, (2) Briga za životnu sredinu, (3) Briga za zajednicu. Preduzeću koje je po sve tri kategorije najbolje inkorporiralo DOP u svoje poslovanje, dodijeljena je Glavna nagrada. Glavni kriterijumi na osnovu kojih su dodjeljivane nagrade UPCG su održivost, inovativnost i ostvareni uticaj na sve uključene strane.

Glavna nagrada je ove godine pripala kompaniji ONE Crna Gora, u čije ime je nagradu preuzeo generalni direktor Branko Mitrović.

U oblasti “Briga za zaposlene”, nagradu u kategoriji malo preduzeće dobio je Economic Team, dok je u kategoriji veliko preduzeće, nagrada pripala Crnogorskoj komercijalnoj banci. U oblasti “Briga za zajednicu” nagrade su zaslužile kompanije Entext i Crnogorski Telekom, dok su laureati u oblasti “Briga za životnu sredinu” kompanije Mont Way i Neregelia.

Laureati "UPCG nagrada za DOP 2023"