Pozicija UPCG

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) je reprezentativna poslodavačka organizacija u Crnoj Gori od 2005. godine. Sarađuje sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO) po čijim principima i standardima i posluje, a član je:

  • IOE - Međunarodne organizacije poslodavaca
  • Businesseurope - Asocijacije poslodavačkih organizacija Evrope

UPCG je član Socijalnog savjeta na nacionalnom nivou, a posebne aktivnosti ostvaruje u procesima formiranja lokalnih Socijalnih savjeta. Takođe, UPCG je član Savjeta za konkurentnost koji predstavlja ključnu platformu za razvoj javno-privatnog dijaloga u Crnoj Gori.

Suosnivač je CEPOJAR-a (Centar za poslodavce jadranske regije).

Unija poslodavaca je osnovala Asocijaciju poslovnih žena Crne Gore i pomogla osnivanje drugih udruženja poslodavaca na lokalnom i granskom nivou.

Formirala je Koordinaciona tijela za saradnju sa Poreskom upravom, Upravom carina i Ministarstvom ekonomije, kao i Radno tijelo sa Upravom za antikorupcijsku inicijativu.

Potpisnik je niza sporazuma i protokola o saradnji sa brojnim institucijama i organizacijama, opštinama, univerzitetskim jedinicama, kompanijama i drugim subjektima u Crnoj Gori.

Sarađuje sa brojnim poslodavačkim organizacijama, međunarodnim forumima i tijelima, kao i drugim subjektima na međunarodnom nivou. Sporazume o saradnji potpisala je sa poslodavačkim organizacijama Slovenije (ZDS), Srbije (UPS), Hrvatske (HUP), Bosne i Hercegovine (APBIH), Makedonije (CERM) i Albanije (KOPSH), sa Savezom industrije i transporta Češke, Asocijacijom "Italia Opera", Asocijacijom poslodavaca Malte…

UPCG je potpisnik strateške inicijative Ujedinjenih nacija za preduzeća UN Global Compact.

Radi očuvanja makroekonomske stabilnosti i korektnih privrednih odnosa, UPCG je sa Vladom Crne Gore i sindikatom potpisala Memorandum o socijalnom partnerstvu u okolnostima djelovanja globalne ekonomske krize.