Jaka privreda.
Uspješna Crna Gora!

UPCG zastupa interese poslodavaca, unapređuje uslove poslovanja, promoviše preduzetništvo i odgovornu poslovnu praksu.

Prednosti članstva

Brojne pogodnosti za razvoj i uspješnost poslovanja

Informisanost

Obezbjeđujemo informacije o regulativi, obavezama i usklađenosti poslovanja sa zakonima, javnim pozivima, konkursima i programima podrške.

Pravna podrška

Pružamo besplatne usluge pravnog savjetovanja iz svih oblasti koje su relevantne za poslovanje preduzeća.

Zastupanje

Štitimo prava poslodavaca i zastupamo njihove interese u odnosima sa Vladom i drugim institucijama i organizacijama.

Edukacija

Organizujemo radionice, seminare, webinare, okrugle stolove, konferencije i druge forme edukacije privrednika.

Umrežavanje

Podstičemo saradnju članova UPCG i povezujemo ih sa privrednicima i asocijacijama poslodavaca, preduzetnika i MSP na regionalnom i međunarodnom nivou.

Promocija

Organizujemo događaje namijenjene promociji članova i dodjeljujemo godišnje nagrade onima koji su se izdvojili poslovanjem i ostvarenim rezultatima.

UPCG je najsnažniji glas biznisa Crne Gore na unutrašnjem i međunarodnom planu. Pune dvije decenije doprinosimo izgradnji ambijenta koji je podstacajan za razvoj održivih preduzeća, investiciona ulaganja i inovacije, otvaranje radnih mjesta, kao i prosperitet ukupnog društva. Tom cilju bićemo posvećeni i dalje, svjesni da pokretačku snagu razvoja Crne Gore čini upravo ekonomija realnog sektora.

Slobodan Mikavica
Predsjednik UPCG

O nama

Prioriteti UPCG

Stvaramo biznis okruženje koje je stabilno, predvidivo i podsticajno za održivi razvoj preduzeća. Crnoj Gori trebaju uspješna preduzeća - ona su generator ekonomskog rasta, povećanja zaposlenosti, unapređenja životnog standarda i prosperiteta cijelog društva.

Snaga biznis zajednice određuje i snagu države. Kao odgovoran socijalni partner, zalažemo se za saradnju i konsenzus sa Vladom i sindikatima po svim pitanjima koja regulišu status i direktno se tiču položaja poslodavaca i zaposlenih. Takvim odnosom jačamo privredu i gradimo uspješnu Crnu Goru.

Ekonomski rast, zapošljavanje i dostojanstveni rad osnovne su premise našeg djelovanja. Okrenuti budućnosti, snažno podstičemo i promovišemo inovacije i digitalnu transformaciju, zelenu ekonomiju, razvoj vještina i obrazovanje koje je u službi tržišta rada.

Publikacija o UPCG

UPCG

U službi privrede

UPCG je zvaničan zastupnik i zaštitnik interesa poslodavaca u socijalnom dijalogu sa vladom i sindikatima. Svojim djelovanjem, UPCG podstiče saradnju i konsenzus po pitanjima od značaja za ekonomski i socijalni položaj zaposlenih i poslodavaca, kao i njihove međusobne odnose.

Unutar UPCG formirano je više Odbora koji okupljaju poslodavce iz različitih grana privrede. Odbori pokreću inicijative, daju mišljenja i predloge organima UPCG, te realizuju brojne aktivnosti usmjerene na unapređenje uslova poslovanja i bolji položaj privrednika.

U želji da podstakne partnerstvo i međusobnu solidarnost poslodavaca, UPCG već godinama uspješno realizuje akciju Poslodavci za poslodavce. Kroz ovu akciju, članovi UPCG imaju priliku da jedni drugima ponude popuste na proizvode ili usluge iz svog asortimana.

UPCG je 2021. godine objavila svoj prvi Izvještaj o radu u digitalnom formatu. Izvještaj se odnosi na period 2020/2021, dvojezičan je, tematski vrlo raznolik i sadržajan, lak za navigaciju, a kreiran uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO).

Publikacije

Strateška dokumenta

Publikacijama koje smo kreirali dajemo doprinos stvaranju stimulativnog poslovnog ambijenta, povećanju ekonomskih aktivnosti i kreiranju novih radnih mjesta u Crnoj Gori.

Vidi sve publikacije

22

godine rada

Nagrade UPCG

Na godišnjem nivou, UPCG organizuje svečanu dodjelu "UPCG nagrada za DOP" i "Nagrada za NAJ menadžerke".

Cilj UPCG nagrada za DOP je promovisanje primjera dobre prakse društveno odgovornog poslovanja (DOP), kao i preduzeća koja takvu praksu osmišljavaju i primjenjuju.

Dodjelom nagrada NAJ menadžerke u Crnoj Gori UPCG promoviše ulogu, snagu i potencijal ženskog liderstva, kao i značaj većeg učešća žena na pozicijama upravljanja i rukovođenja.

Učlanite se i postanite dio globalne mreže poslodavačkih organizacija

Cedis
Erste banka
Cerovo
Elko tim
Lovćen osiguranje
Luka Kotor
Sindarela commerce
Spin
Uniqa osiguranje
Telemont
Ataco
Alter modus