Skupština

Prema čl. 31 Statuta Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), Skupština je najviši organ Unije.

Skupštinu čine punopravni predstavnici članova Unije, birani na način i po postupku utvrđenom od strane samih članova. Svaki član UPCG ima pravo učestvovanja u radu Skupštine i glasati preko svog ili ovlašćenog predstavnika u Skupštini UPCG.

Prema čl. 32 Statuta UPCG, Skupština:

 • usvaja Statut, njegove izmjene i dopune, te druga opšta akta određena ovim Statutom i daje tumačenja istih;
 • utvrđuje poslovnu politiku Unije;
 • usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • usvaja godišnji finansijski izvještaj;
 • bira predsjednika Skupštine, na predlog Upravnog odbora;
 • bira predsjednika Unije na predlog Upravnog ili Izvršnog odbora;
 • bira članove Upravnog odbora na predlog predsjednika Unije;
 • bira i razrješava članove Nadzornog odbora, na predlog predsjednika Unije
 • donosi Etički kodeks poslodavaca;
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine;
 • odlučuje o prestanku rada Unije;
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Predsjednik Skupštine UPCG

Slaviša Šćekić, predsjednik Skupštine

Na godišnjoj sjednici Skupštine Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), održanoj 13. aprila 2023. godine, prisutni delegati jednoglasno su usvojili predlog Upravnog odbora UPCG da se za novog predsjednika Skupštine UPCG izabere Slaviša Šćekić, dotadašnji potpredsjednik UPCG, uz mandat u trajanju od četiri godine.

Šćekić je osnivač i izvršni direktor kompanije Double L, kao i dugogodišnji član Izvršnog i Upravnog odbora UPCG. Ovim činom, predsjednik Skupštine UPCG Slaviša Šćekić preuzeo je funkciju koju je do tada obavljao Nebojša Popović.