Generalni sekretarijat

Suzana Radulović

Suzana Radulović

Generalna sekretarka

Filip Lazović

Filip Lazović

Zamjenik generalnog sekretara

Rumica Kostić

Rumica Kostić

Šefica Sektora za pravna pitanja i socijalni dijalog

Zvezdana Oluić

Zvezdana Oluić

Šefica Sektora za odnose sa javnošću i marketing

 

Slobodan Milatović

Slobodan Milatović

Savjetnik za ekonomske i računovodstveno-administrativne poslove

Marina Jovanović

Marina Jovanović

Savjetnica za marketing i edukaciju

Danilo Kaluđerović

Danilo Kaluđerović

Savjetnik za rad sa članstvom

Marija Novaković

Marija Novaković

Poslovna sekretarka