+382 (0)20 209 250 | ENG

Socijalni dijalog

 • Socijalni dijalog

  • Socijalni dijalog je složen i stabilan mehanizam, koji se zasniva na iskrenoj želji socijalnih partnera, vlade, sindikata i poslodavaca, da dijalog grade na međusobnom povjerenju. On posebno dobija na značaju u kontekstu postojeće ekonomske krize i aktuelnom trenutku, koji, sasvim je sigurno, zahtijeva angažovanje svih potencijala jednog društva. U odnosu na druge političke mehanizme, socijalni dijalog uključuje daleko širi krug aktera, odnosno angažuje stvaralačku energiju iz velikog broja izvora i tako unosi nove, suštinske aspekte u politički i društveni život.

   Ustavom Crne Gore je određeno da se socijalni položaj zaposlenih usklađuje u Socijalnom savjetu, koji čine predstavnici sindikata, poslodavaca i Vlade.

   Međunarodne standarde u oblasti socijalnog dijaloga definiše Međunarodna organizacija rada - ILO (Konvencija MOR-a br. 144 o tripartitnim konsultacijama radi primjene međunarodnih standarda rada, u članu 3 navodi "Predstavnike poslodavaca i radnika u smislu procedure predviđene ovom konvencijom slobodno biraju njihove reprezentativne organizacije ukoliko one postoje"; Konvencija br. 87 o slobodi udruživanja i pravu na organizavanje; Konvencija br. 98 o pravu na organizovanje i kolektivno pregovaranje; Preporuka br. 113 o konsultacijama na nivou grana/industrija i na nacionalnom nivou iz 1960 godine, Preporuka br 152 o tripartitnim konsultacijama iz 1976). Ovi dokumenti definišu da socijalni partneri mogu biti samo dobrovoljne organizacije radnika i poslodavaca.

   Svojevremeno, u decembru 2006.godine, potpisan je tzv. Prvi Nacionalni tripartitni Sporazum Vlade, UPCG - kao dobrovoljne i reprezentativne organizacije poslodavaca, i SSCG - kao reprezentativne sindikalne organizacije, potpisan je u decembru 2006. godine. Sporazumom su definisani konkretni zadaci koji su, između ostalog, podrazumijevali rad na izradi zakonske regulative usaglašene sa pravnim tekovinama Evrope. Rezultat toga je donošenje Zakona o socijalnom savjetu, Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova i Zakona o radu, čime su stvorene pravne pretpostavke za punu afirmaciju socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i uvođenje navedenih međunarodnih standarda u praksu.

   Na osnovu legitimiteta koji crpi iz zakonskih ovlašćenja, kao reprezentativno udruženje poslodavaca, UPCG na tripartitnom nivou participira u nacionalnom i lokalnim socijalnim savjetima, direktno učestvuje u pregovorima za izradu radnog zakonodavstva, zaključuje Opšti i granske kolektivne ugovore.

 • Socijalni savjet

  • Nadležnosti Socijalnog savjeta CG se ogledaju u pitanjima: razvoja i unaprjeđivanja kolektivnog pregovaranja, uticaja ekonomske politike i mjera za njeno sprovođenje na socijalni razvoj i stabilnost politike zapošljavanja, zarada i cijena; konkurencije i produktivnosti; privatizacije i drugih pitanja strukturnog prilagođavanja; zaštite radne i životne sredine, obrazovanja i profesionalne obuke; zdravstvene i socijalne zaštite i sigurnosti; demografska kretanja i druga pitanja značajna za ostvarivanje i unapređivanje ekonomske i socijalne politike.

   Sastav Socijalnog savjeta Crne Gore čine po 8 predstavnika Vlade, 8 predstavnika reprezentativne organizacije sindikata Crne Gore i 8 predstavnika reprezentativnog udruženja poslodavaca u Crnoj Gori.

   Zahvaljujući takvoj strukturi nacionalnog Socijalnog savjeta, socijalni dijalog u Crnoj Gori je dobio na sadržini i suštini, jer su socijalni partneri, i pored veoma teške socijalne i ekonomske situacije u zemlji, pokazali odgovornost prema strukturama koje predstavljaju, ali i društvu u cjelini.

   U Socijalnom savjetu, poslodavci imaju priliku da izvorno, preko svog dobrovoljnog udruženja, zastupaju interese privrede, govore o biznis barijerama i zalažu se za unaprjeđenje poslovnog ambijenta.

   Unija poslodavaca Crne Gore je u prethodnom, ni malo lakom periodu, pokazala da je odgovoran reprezent poslodavačkih interesa na nacionalnom i međunarodnom nivou, koji ne samo da ukazuje na probleme već i predlaže rješenja, ali isto tako i da je odgovoran partner Vladi i sindikatu.

   Spisak članova Socijalnog savjeta (ispred UPCG) mozete pogledati ovdje.


   Predsjedništvo Socijalnog savjeta

   Na sjednici Predsjedništva Socijalnog savjeta, održanoj 26. januara 2021. godine, imenovani su predsjednik i potpredsjednici Savjeta.

   Shodno navedenom, funkciju predsjednika Socijalnog savjeta obavljaće predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) Predrag Mitrović, dok će potpredsjednici u narednih godinu dana biti ministar ekonomskog razvoja mr Jakov Milatović i generalni sekretar Saveza sindikata Duško Zarubica.

 • Institucije, tijela i radne grupe

  • U nastavku slijedi spisak institucija i tijela u kojima Unija poslodavaca Crne Gore participira zastupajući interese svojih članova.

   Institucije i tijela

   • Upravni odbor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova
   • Upravni odbor Fonda rada
   • Upravni odbor Fonda zdravstva
   • Upravni odbor Fonda PIO
   • Upravni odbor Zavod za zapošljavanje
   • Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata na nacionalnom i granskom nivou
   • Odbor za praćenje, primjenu i tumačenje Opšteg kolektivnog ugovora
   • Savjet Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
   • Savjet za unapređenje poslovnog ambijenta,regulatornu i strukturnu reformu
   • Nacionalni savjet za obrazovanje
   • Odbor za stručno obrazovanje
   • Odbor za obrazovanje odraslih
   • Savjet za kvalifikacije
   • Sektorske komisije
   • Nacionalno partnerstvo za preduzetničko učenje

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.