Socijalni savjet

Nadležnosti Socijalnog savjeta CG se ogledaju u pitanjima: razvoja i unaprjeđivanja kolektivnog pregovaranja, uticaja ekonomske politike i mjera za njeno sprovođenje na socijalni razvoj i stabilnost politike zapošljavanja, zarada i cijena; konkurencije i produktivnosti; privatizacije i drugih pitanja strukturnog prilagođavanja; zaštite radne i životne sredine, obrazovanja i profesionalne obuke; zdravstvene i socijalne zaštite i sigurnosti; demografska kretanja i druga pitanja značajna za ostvarivanje i unapređivanje ekonomske i socijalne politike.

Sastav Socijalnog savjeta Crne Gore čine po 8 predstavnika Vlade, 8 predstavnika reprezentativne organizacije sindikata Crne Gore i 8 predstavnika reprezentativnog udruženja poslodavaca u Crnoj Gori.

Zahvaljujući takvoj strukturi nacionalnog Socijalnog savjeta, socijalni dijalog u Crnoj Gori je dobio na sadržini i suštini, jer su socijalni partneri, i pored veoma teške socijalne i ekonomske situacije u zemlji, pokazali odgovornost prema strukturama koje predstavljaju, ali i društvu u cjelini.

U Socijalnom savjetu, poslodavci imaju priliku da izvorno, preko svog dobrovoljnog udruženja, zastupaju interese privrede, govore o biznis barijerama i zalažu se za unaprjeđenje poslovnog ambijenta.

Unija poslodavaca Crne Gore je u prethodnom, ni malo lakom periodu, pokazala da je odgovoran reprezent poslodavačkih interesa na nacionalnom i međunarodnom nivou, koji ne samo da ukazuje na probleme već i predlaže rješenja, ali isto tako i da je odgovoran partner Vladi i sindikatu.