Centar za stručno obrazovanje je zajedno sa Ministarstvom prosvjete, u okviru IPA Projekta „Razvoj kvalifikacija stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada“ koji je u Crnoj Gori realizovan u periodu 2019-2021. godine, pripremio reklamni letak (flajer u prilogu) i spot u cilju promocije stručnog obrazovanja prilikom upisa učenika u školsku 2022/23. godinu.

Flajer sadrži QR kod koji vodi do foldera u kojem učenici, roditelji i ostali zainteresovani mogu pronaći korisne informacije o obrazovnim programima koji su u ponudi u srednjim stručnim školama iz svih sektora, informatore „Kuda nakon osnovne škole“ za prethodne školske godine (2020/21 i 2021/22), video zapise koji su snimljeni u okviru IPA Projekta, u kojima učenici srednjih stručnih škola predstavljaju različite obrazovne programe i sl. Flajeri su odštampani u 10000 primjeraka i podijeljeni osnovnim školama u prethodnom periodu. Folder do kojeg vodi QR kod će se vremenom dopunjavati korisnim informacijama, pa je flajer iz tih razloga potrebno sačuvati.

Uz flajer, snimljen je i spot „Stručno je ključno“ koji se nalazi na OVOM linku.


Već godinama unazad, UPCG pruža snažnu podršku kampanjama ovog tipa. Takvu praksu nastavljamo i sada, posebno imajući u vidu značaj srednjih stručnih škola i njihovog povezivanja sa sektorom privrede, u kontekstu sveukupnog društvenog razvoja. Znanje je najvažniji resurs. U tom smislu, stručno obrazovanje predstavlja model koji mladim ljudima omogućava razvoj kompetencija, a potom i pozicioniranje na tržištu rada.