Ministarstvo ekonomskog razvoja (MER) je 24. januara 2024. godine otpočelo javnu raspravu o tekstu Nacrta Zakona o zaštiti potrošača, objavljivanjem Javnog poziva na internet stranici MER-a.

U cilju unaprjeđenja kvaliteta teksta Nacrta Zakona o zaštiti potrošača, MER poziva zainteresovanu javnost tj. organe, organizacije, udruženja i pojedince da se uključe u javnu raspravu i dostave svoje primjedbe, predloge i sugestije.

Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Zakona o zaštiti potrošača dostavljaju se MER-u, na Obrascu 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije" (u prilogu), i to:

Rok za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija je 40 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Nacrt Zakona o zaštiti potrošača može se preuzeti u prilogu, kao i na sajtu Ministarstva.

Tokom trajanja javne rasprave Ministarstvo će održati okrugli sto, o čijem će terminu i mjestu održavanja javnost biti blagovremeno obavještena putem internet stranice MER-a.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi biće objavljen na internet stranici MER-a i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.