Ministarstvo ekonomskog razvoja, uz podršku Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, organizuje okrugli sto „Novi pravni okvir zaštite potrošača“ koji će biti održan u četvrtak, 21. decembra, u hotelu Hilton (sala Princeza Milica) u Podgorici, s početkom u 9:30 časova. Agenda događaja je u prilogu.

Cilj okruglog stola: predstavljanje najvažnijih novina i rješenja iz Nacrta novog Zakona o zaštiti potrošača koje se odnose na obaveze trgovaca i prava potrošača, u svijetlu preuzimanja direktiva (2019/770 i 2019/771), kao i stvaranja uslova visokog stepena zaštite trgovaca i korisnika roba i usluga u Crnoj Gori (potrošača) od novih oblika nepoštene poslovne prakse i nepoštenih ugovornih odredbi (direktiva 2019/2161).

Novine koje Predlog zakona donosi za dobrobit potrošača i crnogorske privrede su brojne, i uključuju nova pravila o saobraznosti roba i pratećoj garanciji, posebno kod robe sa digitalnim elementom, kojim se crnogorska privreda uključuje u moderne tokove privrednog poslovanja kod zaključenja kupoprodajnih ugovora, kao i nova, potpuno zasebna pravila, o saobraznosti digitalnih usluga i digitalnih sadržaja, kao posebne kategorije usluga koje se pružaju na tržištu i koja traže odgovarajuće uređenje uvažavajući prirodu ove brzo rastuće vrste „proizvoda“ 21 vijeka. Pored navedenog, tu su i nova pravila nastala kao rezultat dosadašnje primjene zakona i posebna rješenja koja su predložena radi unaprjeđenja poslovnog ambijenta i preventivnog djelovanja nadležnih organa i efikasnije borbe protiv sive ekonomije.

Metodologija rada: prezentacija najbitnijih elemenata opisanih zakonskih rješenja potpuno usklađenih sa navedenom pravnom tekovinom EU i predstavljanje praktičnih aspekata važnih za sprovođenje utvrđenih obaveza od strane trgovaca, nakon čega će uslijediti diskusija.

Materijali koji će predavači koristiti biće dostupni učesnicima nakon završenog okruglog stola.

Prijava učešća: Prisustvo treba potvrditi najkasnije do ponedjeljka, 18. decembra i to slanjem emaila na adresu: scc@scc.org.me.