Nakon uspješne implementacije projekta "WIM 1- Uključivanje radnika za bolje i održivije upravljanje preduzećima u Sloveniji, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji" koji je identifikovao trenutno stanje i postojeću legislativu o uključivanju radnika za bolje upravljanje preduzećima u zemljama kandidatima, inicirao akcije u cilju upoznavanja socijalnih partnera i učesnicima na nivou kompanija o EU zakonodavstvu o uključivanju radnika , Unija poslodavaca Crne Gore je partner u nastavku projekta ‚‚WIM 2 – Uključivanje zaposlenih – pravac na izazove”.

Glavni ciljevi projekta su:

 • Povećanje svijesti i razumijevanja aktuelne situacije socijalnih partnera, predstavnika preduzeća i ostalih učesnika iz oblasti uključenosti radnika u upravljanju preduzećima u zemljama učesnicama u projektu;
 • Inicirati trans-nacionalne aktivnosti i kooperaciju za unapređenje trenutne situacije u oblasti uključivanja radnika u novim zemljama članicama I zemljama kandidatima za članstvo;
 • Promocija EU zakonodavstva u oblasti uključenosti radnika u upravljanju preduzećima u zemljama učesnicama u projektu;
 • Ispitati mogućnost implementacije Acquis Communautaire i priprema preporuka/početnih tačaka za regulativu u oblasti uključivanja radnika;
 • Prilagođavanje odnosa između poslodavaca i zaposlenih u procesu promjena u zapošljavanju kao što su: modernizacija tržišta rada, kvalitet rada i dostaojnstven rad u cilju povećanja zapošljavanja i

Partneri na projektu:

 • ZDS – Asocijacija poslodavaca Slovenije;
 • HUP – Hrvatska udruga poslodavaca;
 • BCM – Biznis konfederacija Makedonije;
 • CPM – Centar za upravljanje učesnika;
 • BDA – Konfederacija poslodavačkih organizacija Njemačke.

Očekivani rezultati projekta su:

 • Kreiranje preporuka/početne tačke za regulativu u oblasti uključivanja radnika;
 • Radionica o podizanju svijesti o EU legislative i politikama u uključivanju radnika;
 • Studijska posjeta Berlinu:
 • E-Lifleti o uključivanju radnika;
 • Prilagođena/po mjeri anketa kako bi dobili odgovor / sugestije iz kompanija i drugih relevantnih aktera u cilju poboljšanje predloženih rješenja;
 • Publikacija o uključivanju radnika;
 • Nacionalni okrugli sto u cilju prezentiranja projektnih rezultata i diskusije sa odgovornim tijelima u cilju kreiranja budućih koraka;
 • Website o uključivanju radnika u proces donošenja odluka, promjenama u zapošljavanju, modernizaciji tržišta rada itd.