Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) je jedan od partnera u EU projektu Tourism is pepole - " Turizam su ljudi : Zajedno za jačanje socijalnog dijaloga u sektoru turizma i ugostiteljstva".

Glavni ciljevi projekta su:

 • jačanje kapaciteta socijalnih partnera u zemljama učesnicama što doprinosi razvoju nacionalnog i evropskog socijalnog dijaloga;
 • jačati pregovarače na nivou sektora o važnosti sadržaja kolektivnih ugovora (konkretnim primjerima ) i jačanje njihovih trenutnih vještina pregovora sa ciljem daljeg razvoja i jačanja socijalnog dijaloga;
 • istražiti mogućnosti adaptacije i implementacije acquis communautaire (evropskog zakonodavstva , kao i evropskih standarda);
 • promovisati ideju o "evropskim pasošima vještina" , kao i mogućnost primjene u svakoj od zemalja učesnica;
 • povećanje svijesti i razumevanja predstavnika poslodavaca i radnika o značaju evropskog(sektorskog) socijalnog dijaloga;
 • prilagoditi socijalni dijalog izazovima i promjena u zapošljavanju ( modernizacija tržišta rada , fleksibilna sigurnost , vještine , kvalitetan i dostojanstven rad) .

Glavni rezultati projekta su:

 • objavljivanje priručnika o socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju u turizmu i ugostiteljstvu;
 • održavanje niza bilateralnih sastanaka i radionica na nacionalnom nivou u cilju prepoznavanja rješenja koja su neophodna u tom sektoru;
 • Panel diskusije na nacionalnom nivou;
 • Studijska posjeta Briselu u cilju promocije primjera dobre prakse;
 • Organizovanje završne konferencije u cilju promocije rezultata projekta;
 • E-letak o socijalnom dijalogu u sektoru turizma i ugostiteljstva.