Unija poslodavaca Crne Gore je lider i glavni implementator aktivnosti na teritoriji Crne Gore  projekta "Prekogranične rute za jačanje turističkog sistema i ekonomski razvoj Skadarskog jezera" ("Cross Itineraries for the Tourism System Empowerment and Economic Development -Shkoder Lake" CRIS No. 2013/328-953), finansiranog od strane Evropske unije, iz druge komponente Instrumenta za pretpristupnu podršku 2007 – 2013 program prekogranične saradnje Crne Gore i Albanije.

Ciljne grupe projketa su lokalne samouprave, mala i srednja preduzeža, žitelji prekograničnog područja, turisti i predstavnici turističke privrede ove regije kao i organizacije civilnog društva i mediji.

Glavni cilj projekta je obezbjeđenje dugoročne kulturne i turističke ponude Skadarskog jezera u cilju stvaranja pozitivne ekonomske klime za uključivanje šireg područja u turističke rute, jačanje kapaciteta ciljnih grupa projekta u Crnoj Gori i Albaniji.

Glavni rezultati projekta su:

  • marketing i menadžment plan prekogranične teritorije koji će uključiti postojeće ali i kreirati nove turističke ponude ove regije,
  • veliki broj treninga i radionica u cilju jačanja kapaciteta turističkih poslanika ovog područja,
  • novi proizvodi- turističke rute kao i unapređenje postojećih kao i bolja promocija Skadarskog jezera u cilju veće turističke i ekonomske valorizacije ovog područja.

 Glavne aktivnosti projekta su:

  • koordinacione aktivnosti i upravljanje projektom,
  • razvoj teritorijalnog marketing i menadžment plana za veću valorizaciju Skadarskog jezera,
  • radionice/okrugli stolovi u cilju jačanja kapaciteta turističkih poslanika i zanatlija,
  • prekogranične posjete između dvije zemlje,
  • kreacija novih proizvoda i ruta na Skadarskom jezeru,
  • organizacija sajma turističke i zanatske ponude Skadarskog jezera u Crnoj Gori i Albaniji,
  • kao i veliki broj promotivnih aktivnosti (video spotovi, radio emisije, brošure). 

Partner na projektu i glavni nosilac aktivnosti na teritoriji Albanije  je poslodavčka organizacija Albanije "BusinessAlbania".

Nacionalni partneri: Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća crne Gore.

Trajanje projekta: 27.11.2013 – 27.11.2015

Više informacija: www.lakeroutes.com