Projekat je finansiran od strane EU i dio je programa IPA IV Razvoj ljudskih resursa 2012-2013.

Nosioci projekta: Opština Rožaje u partnerstvu sa Unijom poslodavaca Crne Gore, Fakultetom za državne i evropske studije i Asocijacijom poslovnih žena Crne Gore

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Opšti cilj projekta: unapređenje kvaliteta života u opštini Rožaje kroz osnaživanje žena u oblasti
preduzetništva i promociju kulture cjeloživotnog učenja.

Specifični ciljevi projekta:

 • Unaprijeđen nivo zapošljivosti žena iz ruralnih i urbanih djelova opštine Rožaje.
 • Stvaranje podržavajuće sredine za potencijalne i nove žene preduzetnice, kroz osnivanje
  novog javnog servisa na lokalnom nivou i kreiranje novih biznisa vođenih od strane žena.

Ciljna grupa: mlade nezaposlene žene i dugoročno nezaposlene žene u opštini Rožaje.

Glavne aktivnosti i rezultati projekta su:

 • Obučeno 25 nezaposlenih žena u području Opštine Rožaje, kroz tri obuke za
  komunikaciju i liderstvo, pokretanje i razvoj preduzetništva i kompjutersko
  opismenjavanje (ECDL), na principima cjelozivotnog učenja.
 • Osnovana Kancelarija za promociju ženskog preduzetništva i ženski biznis inkubator pri
  opštini Rožaje.
 • Urađena i usvojena Strategija razvoja ženskog preduzetništva u opštini Rožaje.
 • Sprovedeno istraživanje potreba žena u biznisu;
 • Izrađena i usvojena Strategija za razvoj ženskog preduzetništva Opštine Rožaje;
 • Sprovedeno 400 sati mentorstava za žene u biznisu i žene koje žele da pokrenu biznis, na
  području Opštine Rožaje.
 • Pripremljen i odštampan informativni materijal za uspostavljanje i vođenje biznisa u skladu sa relevantnim zakonodavstvom, regulativom i najboljom praksom.
 • Organizovana studijska posjeta start up centru u Baru, kao primjeru dobre prakse.
 • Uspostavljena mreža kontakata i saradnje žena u biznisu i direktnih korisnica projekta preko Asocijacije poslovnih žena.
 • Pružena podrška za otvaranje biznisa za dvije žene i za razvoj biznisa za četiri žene.