Finansijska i ekonomska kriza imala je snažan i uporan uticaj na evropsku ekonomiju. Kao odgovor na ove okolnosti, evropske zemlje su uvele različite mjere za promjenu zakona o radu kako bi ublažile negativne efekte ekonomskog pada na tržište rada i povećale konkurentnost Evrope. Mjere radnog prava bile su ključni elementi ovih promjena i primjetno su prilagođene u mnogim evropskim zemljama. Reforme tržišta rada često utiču na kvalitet kolektivnog pregovaranja.

U nekim zemljama, većinom onim sa dugogodišnjom tradicijom socijalnog dijaloga, socijalni partneri su konsultovani u tim reformama. S druge strane, to je rijetko bio slučaj u zemljama gdje je socijalni dijalog slabo razvijen zbog tradicije koja nedostaje (posebno u CEE). U regionu od istraživačkog interesa projekta, politikama tržišta rada često nedostaju konsultacije i bitripartitna ili tripartitna koordinacija, što dovodi u pitanje ekonomski rast, konkurentnost, otvaranje radnih mjesta, kao i kvalitet radnih mjesta. Stoga se projekat CEELAB odnosi na analizu političkog okruženja i implementaciju strukturnih reformi tržišta rada u okviru procesa Evropskog semestra.

O PROJEKTU

Projekat istražuje da li i kako socijalni partneri na svim odgovarajućim nivoima doprinose konsultacijama sa vladom i/ili autonomnim pregovorima u stvaranju većeg broja i boljih radnih mjesta u cilju oporavka od krize. Potrebno je procijeniti koje reforme imaju više potencijala za postizanje održivog oporavka bogatog radnim mjestima, a koje su bile kontraproduktivne. Stoga, projektno istraživanje ima za cilj da sazna više o doprinosu međusektorskih struktura industrijskih odnosa reformama tržišta rada s fokusom na centralnu i istočnu Evropu (CEE).

Projekat istražuje doprinos struktura industrijskih odnosa, uključujući socijalni dijalog, postizanju ekonomskih i društvenih rezultata u smislu ekonomskog rasta i konkurentnosti, društvene pravednosti i otvaranja novih radnih mjesta.

Kako se većina istraživanja o Evropskom semestru odnosi na njegove ekonomske i finansijske implikacije, a manje na uticaj socijalnog dijaloga, projektno istraživanje u određenoj mjeri zatvara ovaj jaz u smislu da istražuje uticaj nacionalnih socijalnih partnera na implementaciju preporuka koje su specifične za tu zemlju, a koje pokazuju slabu strukturu industrijskih odnosa. Ovo ispunjava prioritet da se istraži uloga struktura industrijskih odnosa, uključujući socijalni dijalog, u kontekstu Evropskog semestra.

Istraživanje je podijeljeno na dva dijela, a ista će biti integrisana u zaključke na kraju projekta. Glavna istraživačka pitanja su:

  • "Analiza reformi tržišta rada": Radno zakonodavstvo i politike zapošljavanja u zemljama srednje i istočne Evrope – suočavanje s uticajem krize (2007-2008)
  • "Mjerenje Evropskog semestra u svijetlu sistema industrijskih odnosa"

PARTNERSTVO

Koordinator projekta:

  • MGYOSZ-BusinessHungary

Projektni partneri:

  • Mađarski javni istraživački Univerzitet ELTE; projektni partner
  • Univerzitet u Rijeci. Pravni fakultet
  • Udruženje poslodavaca Slovenije (ZDS)
  • Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG)

Uz podršku:

  • BUSSINESSEUROPE
  • ILO

Projekat "Unapređenje znanja o uticaju socijalnih partnera iz Centralne i Istočne Evrope na konkurentne reforme tržišta rada suočene sa globalnom krizom - CEElab" je finansijski podržan od strane Evropske unije.