Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) je implementator međunarodnog projekta o starenju stanovništva "Premošćavanje razlike u godinama - razvoj inicijativa socijalnog partnerstva za suočavanje sa izazovima starenja" (AgeGap), koji sufinansira Evropska unija. U sklopu projekta udruženja poslodavaca iz Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Slovačke, Rumunije, Crne Gore i Makedonije ispitaće politike i prakse za suočavanje sa izazovima starenja radne snage, te implementirati Okvirni sporazum o aktivnom starenju i međugeneracijskom pristupu evropskim socijalnim partnerima.

Problematika

Lica starija od 50 godina čine 25% trenutne radne snage. Do 2020. godine ona će predstavljati trećinu. Poslodavci moraju maksimalno iskoristiti taj resurs maksimiziranjem vještina i produktivnog doprinosa svih svojih radnika – mlađih i starijih – posebno u aktuelnoj ekonomskoj klimi. Upravljanje starijom radnom snagom treba razviti politike upravljanja prilagođene njihovoj dobi, sa odgovarajućim mjerama. Socijalni dijalog na nivou kompanije pomaže u boljem osmišljavanju i implementaciji ovih mjera.

CILJEVI I PRIORITETI

Projekat AgeGap je osnov za nacionalnu implementaciju Autonomnog okvirnog sporazuma evropskih socijalnih partnera o aktivnom starenju i međugeneracijskom pristupu u regionu Jugoistočne Evrope.

Osnovni ciljevi su:

  • uvesti i implementirati Okvirni sporazum iz 2017. god. u socijalno partnerstvo zemalja Jugoistočne Evrope;
  • podsticati dogovor na nacionalnom nivou u/ili nivou kompanije;
  • obezbijediti dobro istražene povratne informacije o različitim nacionalnim aspektima.

Implementacija politika aktivnog starenja, intervencije i akcije na radnom mjestu su u Južno-Centralnoj i Istočnoj Evropi uglavnom rijetko poznate, te ovaj projekat namjerava da zatvori jaz u odnosu na zapadnoevropske standarde. Glavni fokus ovog projekta stavljen je na sljedeće prioritete:

1. Razumijevanje demografskog profila/sastava radne snage kroz međugeneracijski pristup, kombinovanjem podrške mlađim i starijim radnicima kako bi se prilagodili i olakšali potrebe starijoj produktivnoj i motivisanoj radnoj snazi (međugeneracijska radna snaga).

2. Uloga predstavnika menadžmenta i zaposlenih vezana za praksu ljudskih resursa u poslovanju: predviđanje i priprema za budućnost, uključujući razvoj strateške vizije (Age management).

3. Održavanje zapošljivosti radne snage putem kontinuiranog ažuriranja vještina i transfer znanja/učenja (stalna edukacija).

PARTNERSTVO

Koordinator projekta:
MGYOSZ BusinessHungary

Projektni partneri:
Udruženje poslodavaca Slovenije (ZDS), Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), Nacionalni savez poslodavaca Slovačke (RUZ), Konfederacija poslodavaca Rumunije (CONCORDIA), Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG), Organizacija poslodavaca Makedonije (OME).

Uz podršku:
BusinessEurope
International Labor Office, Country Office for Central and Eastern Europe


Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije.