+382 (0)20 209 250 | ENG

Work - Family Balance

Trajanje projekta: 15/12/2015 - 15/12/2017
Work - Family Balance
Logo projekta

Projekat je započeo u decembru 2015. i trajaće do decembra 2017. godine. Partneri na projektu su poslodavačke i sindikalne organizacije iz Albanije, Srbije, Makedonije i Crne Gore dok je nosilac projekta ZDS – udruženje poslodavaca Slovenije.

Projekat će se fokusirati na podizanje svijesti i jačanje kapaciteta socijalnih partnera i ostalih ciljnih grupa u pogledu pomirenja poslovnih i privatnih obaveza i rodne ravnopravnosti, a sa ciljem primjene tradicionalnog mišljenja i razbijanja stereotipa na prostoru Zapadnog Balkana, kroz socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.