+382 (0)20 209 250 | ENG

Završni događaj projekta “Stanje socijalnog dijaloga u sektoru sporta”

Vijesti 10/12/2021
Završni događaj projekta “Stanje socijalnog dijaloga u sektoru sporta”

U organizaciji Evropske asocijacije sportskih poslodavaca iz Francuske, a u sklopu projekta “Podrška socijalnog dijaloga u sektoru sporta”, održan je finalni događaj kojem su kao partneri na projektu prisustvovali predstavnici Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) i Škole sportskih nauka iz Portugala.

Ispred UPCG, učesnici događaja bili su šefica pravnog sektora Rumica Kostić, savjetnik za administraciju i finansije Slobodan Milatović i savjetnica za odnose sa javnošću i marketing Marina Jovanović.

Događaj je bio posvećen diseminaciji postignutih rezultata, te razmjeni stavova učesnika vezano za mogućnost uspostavljavanja nacionalnog udruženja poslodavaca u sektoru sporta, kao krajnjeg rezultata ovog projekta.

Na skupu u Parizu predstavljena je i publikacija UPCG, pod nazivom “Stanje socijalnog dijaloga u sektoru sporta u Crnoj Gori”, kojom je sublimirano stanje socijalnog dijaloga u sportu u našoj zemlji, sa analizom trenutnih zakonskih rješenja, kao i prikazom rezultata ankete sprovedene među 106 sportskih subjekata.

“Podrška socijalnog dijaloga u sportskom sektoru” je projekat realizovan u periodu februar 2021 - februar 2022. godine. Implementatori projekta su EASE - Evropsko udruženje nacionalnih organizacija poslodavaca u sportu (nosilac projekta), Unija poslodavaca Crne Gore i Škola sportskih nauka iz Portugala.


Projekat “Podrška socijalnom dijalogu u sportskom sektoru” podržan je od strane Evropske unije.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.