Photo credit: UN in Montenegro

Na poziv Međunarodne organizacije rada (MOR), panelista na konfereciji “Zajedno za bezbjedan rad” koja je održana povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite na radu bio je i Filip Lazović, savjetnik za pravna pitanja i socijalni dijalog u Uniji poslodavaca Crne Gore. Tim povodom, u nastavku slijedi objava kancelarije Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori.


U organizaciji Međunarodne organizacije rada i Ministarstva ekonomskog razvoja obilježen je Svjetski dan zaštite i zdravlju na radu sa fokusom na povrede i fatalne povrede na radu u domenu građevinskog sektora, sa posebnim akcentom na mlade kroz prizmu oblasti zaštite i zdravlja na radu (ZZNR).

Rezidentni koordinator UN-a u Crnoj Gori Peter Lundberg istakao je da smo tokom pandemije uvidjeli koliko važnu ulogu osim sistema ZZNR u zaštiti radnog okruženja i zaštiti radnika, ima i udruženo djelovanje. Istakao da je najefikasniji način da se osigura aktivno učešće svih u procesima donošenja odluka o zaštiti i zdravlju na radu - kroz efikasan tripartitni socijalni dijalog. Naglasio je da je potrebna ujedinjena akcija za bolju zaštitu mladih u ovom domenu.

U panel diskusiji učestvovali su predstavnici relevantnog ministarstva, socijalni partneri MOR-a (predstavnici Saveza sindikata, Unije poslodavaca, Unije slobodnih sindikata), kao i predstavnici renomiranih kompanija iz Crne Gore koji u oblasti svog djelovanja imaju ZZNR.