Photo credit: Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) je dobitnik Priznanja Udruženja zaštite na radu Crne Gore (UZNRCG), dodijeljenog institucijama i pojedincima koji su, po ocjeni UZNRCG, dali najveći doprinos razvoju zaštite i zdravlja na radu u prethodnoj godini.

Priznanje je uručeno predsjedniku UPCG, Predragu Mitroviću, u okviru konferencije koju je UZNRCG organizovalo povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu.

Tom prilikom, ocijenjeno je da UZNRCG prepoznaje Uniju poslodavaca kao organizaciju koja je svih prethodnih godina, od svog osnivanja 2002. godine, davala nemjerljiv doprinos razvoju oblasti zaštite i zdravlja na radu i podizanju svijesti svojih članova – poslodavaca – kroz brojne okrugle stolove i seminare koje je organizovala na ovu temu. Veliki doprinos UPCG je dala i kroz učešće svojih predstavnika u radnim grupama za izradu i unapređenje nacionalne zakonske regulative i strateških dokumenata iz ove oblasti. Takođe, uvjek je pružala nesebičnu podršku svim aktivnostima koje je Udruženje zaštite na radu Crne Gore sprovodilo.

Prema riječima organizatora, poruka Unije poslodavaca svih prethodnih godina bila je da “zaštita na radu i bezbjedno radno mjesto jesu i treba da budu prioritet za sve aktere na tržištu rada – i poslodavce i zaposlene i državu. Sa aspekta privrede, kada su zaposleni zadovoljni i bezbjedni, za očekivati je da će njihovi poslovni rezultati biti bolji, odnosno da će produktivnost biti veća, a poslovanje kompanije ekonomičnije, rentabilnije i uspješnije“. Zaključeno je da se od strane predstavnika Unije poslodavaca mnogo puta moglo čuti da je jedan od preduslova poslovne uspješnosti upravo kvalitetan sistem zaštite zdravlja zaposlenih, čime je UPCG uticala na promjenu načina razmišljanja mnogih poslodavaca u Crnoj Gori.

Na konferenciji UZNRCG, organizovanoj povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu, posebno je naglašeno da je za postizanje pozitivnih rezultata u ovoj djelatnosti (od javnog interesa) neophodno zajedničko djelovanje i uključenost svih aktera. Značaj adekvatne zaštite na radu je ogroman i zato se očekivani, pozitivni rezultati ogledaju u podizanju svijesti, smanjenju broja povreda, profesionalnih bolesti i oboljenja u vezi s radom.

Poruka skupa bila je da zaštita i zdravlje na radu pozitivno utiču na motivaciju zaposlenih, produktivnost rada, konkurentnost i poslovni uspjeh poslodavaca, te ukupan ekonomski i socijalni razvoj svake države, kao i da sve navedeno zahtijeva i otvorenu komunikaciju i dijalog izgrađen na povjerenju i međusobnom poštovanju svih učesnika ovog procesa.

Učesnici konferencije UZNRCG bili su organi vlasti, poslodavci, zaposleni, ovlašćene organizacije za obavljanje poslova iz oblasti zaštite na radu, zdravstvene i naučno-istraživačke institucije, sudski vještaci, sudstvo, tužilaštvo i organizacije civilnog društva.