+382 (0)20 209 250 | ENG

Učešće na B2B "Energetska efikasnost u građevinarstvu"

Vijesti 29/11/2021
Učešće na B2B "Energetska efikasnost u građevinarstvu"

Treći po redu B2B meet up, pod nazivom "Energetska efikasnost u građevinarstvu", održan je u 29. novembra 2021. godine u Hotelu CUE u Podgorici. Događaj je organizovala NVO Expeditio koja se bavi temama vezanim za održivi prostorni razvoj, među kojima zelena gradnja zauzima važno mjesto.

Ispred Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), učesnicima Expeditio B2B meet up-a obratila se Zvezdana Oluić koja je prisutne upoznala sa radom UPCG u oblasti unapređenja uslova poslovanja, promocije preduzetništva i odgovorne poslovne prakse, kao i projekata realizovanih po predmetnoj tematici. Uz ocjenu da Crna Gora ima veliki potencijal kada su u pitanju ušteda energije i implementacija mjera energetske efikasnosti u zgradarstvu, ona je u svom izlaganju ukazala i na određene predloge koji mogu pomoći poboljšanju stanja u ovoj oblasti, kao što su: unapređenje zakonske regulative, kvalitetnije informisanje stanovništva o prednostima i rezultatima energetski efikasnih sistema, kreiranje podsticajnih mjera za gradnju energetski efikasnih objekata, uvođenje energetske sertifikacije zgrada, sprovođenje mjera pojačanog nadzora nad izvođenjem radova u zgradarstvu.

Na današnjem skupu prezentacije su održali i predstavnici sledećih kompanija:

  • A-Team – arhitektonski studio,
  • OR – PR agencija za odnose sa javnošću, marketing, menadžment događaja i komunikacijsko savjetovanje,
  • Cominterna – pružanje usluga optimizacije sistema (project management), rješenja za digitalnu obradu podataka (big data management, processing, 3D renderovanje),
  • SI-Ing – inženjering termo-tehničkih instalacija - izrada projektno- tehničke dokumentacije, izvođenje radova i održavanje sistema,
  • Hidro Project – energetski efikasne pumpe i pumpna postrojenja za vodu, otpadne vode i sprinler sistemi.

Expeditio B2B meet up je dio projekta ENEA Energy Efficiency Living Lab koji se se sprovodi u okviru programa Interreg IPA CBC Italy–Albania–Montenegro 2014/2020. Cilj projekta je suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja i zajedničkih inicijativa među istraživačkim institucijama i akterima privatnog sektora kako bi se, u budućnosti, doprinijelo razvoju tehnoloških inovacija u građevinarstvu.

U tom kontekstu, ovaj treći po redu B2B meet up prepoznat je kao kvalitetna platforma za uspostavljanje novih poslovnih veza preko koje su učesnici dobili priliku da se međusobno upoznaju, te ostvare direktan kontakt sa potencijalnim partnerima.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.