+382 (0)20 209 250 | ENG

U toku upis u Registar inovacione djelatnosti

Vijesti 06/10/2021
U toku upis u Registar inovacione djelatnosti

UPCG obavještava svoje članstvo i ukupnu inovacionu zajednicu da je Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore pokrenulo proceduru upisa u Registar inovacione djelatnosti u skladu sa Zakonom o inovacionoj djelatnosti („Službeni list CG“, broj 82/20) i Pravilnikom o Registru inovacione djelatnosti („Službeni list CG“, broj 100/21).

Podnošenje zahtjeva za upis u Registar vrši se putem portala www.inovacije.gov.me.

U Registar se mogu upisati subjekti inovacione djelatnosti, a to su:

  • pravna lica koja obavljaju inovacionu djelatnost (naučnoistraživačke ustanove, centri izvrsnosti i ustanove visokog obrazovanja, privredna društva, startapovi, spinofovi i druga pravna lica, odnosno djelovi pravnih lica ako razvijaju, stavljaju na tržište ili u upotrebu inovacije nastale kao rezultat sopstvenih inovativnih aktivnosti ili inovativnih aktivnosti drugih subjekata);
  • fizička lica koja obavljaju inovacionu djelatnost (pronalazači, inovatori, frilenseri i druga fizička lica ako obavljaju inovativne aktivnosti koje za rezultat imaju kreiranje inovacija);
  • subjekti inovacione infrastrukture (naučno-tehnološki park; inovaciono-preduzetnički centar; poslovno-tehnološki inkubator; centar za transfer tehnologija; klasterska organizacija; i drugi subjekti inovacione infrastrukture);
  • subjekti koji ulažu u inovacionu djelatnost (pravna i fizička lica koja ulažu u inovacionu djelatnost)
  • drugi subjekti inovacione djelatnosti (pravna i fizička lica koja podstiču ili promovišu inovacionu djelatnost, ili na drugi način pružaju podršku subjektima inovacione djelatnosti).

Na OVOM linku dostupne su detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji i drugim pitanjima koje se tiču upisa u Registar.

Pravilnik o Registru inovacione djelatnosti („Službeni list CG“, broj 100/21) može se preuzeti OVDJE.


Portal www.inovacije.gov.me, putem kojeg će subjekti inovacione djelatnosti moći da se prijave za upis u Registar inovacione djelatnosti, kao i za podsticajne mjere, zvanično je aktivan od 4. oktobra 2021. godine.

Podsticajne mjere za istraživanje i inovacije imaju za cilj da olakšaju inovacionoj zajednici da prepozna sve instrumente koji su dostupni i koji su usmjereni na cjelokupni ciklus razvoja inovacije: od same ideje do njene komercijalizacije i izlaska na tržište. Podsticajne mjere za razvoj istraživanja i inovacija podrazumijevaju umanjenje, oslobođenje ili olakšice u odnosu na: porez na dohodak fizičkih lica i prirez na porez; doprinose za obavezno socijalno osiguranje; porez na dobit pravnih lica; naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; korišćenje nepokretnosti i/ili zemljišta u svojini države; i porez na nepokretnost.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.