Na sastanku održanom u prostorijama Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), predsjednik UPCG Slobodan Mikavica i Boris M. Milisavljević, direktor Ekonomske kancelarije njemačke pokrajine Rajnland-Falc i ekspert njemačke Vlade, dogovorili su potpisivanje Memoranduma o saradnji, kao i sprovođenje zajedničkih aktivnosti iz oblasti zelene ekonomije, odlaganja i upravljanja otpadom.

Susret je održan u okviru petodnevne posjete njemačkih kompanija Geotechnik Dr. Heer GmbH, DMT GmbH i SERCOO Group Crnoj Gori, koje su predvodili Boris M. Milisavljević i dr. Volf Her (Wolf Heer), predsjednik i vlasnik firme Geotechnik.

Učesnici sastanka su razgovarali o ekonomskim i investicionim potencijalima Crne Gore, kao i mogućnostima za pokretanje zajedničkih projekata koji bi ojačali veze između kompanija i ekonomija ove dvije zemlje. Centralna tema sastanka odnosila se na uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom u Crnoj Gori, o čemu su predsjednik UPCG i njegov sagovornik razmijenili informacije i dobre prakse zemalja okruženja i Evropske unije, te razmotrili moguća rješenja za ekološke crne tačke i unapređenje poslovanja u oblasti prikupljanja i odlaganja otpada, njegove selekcije, obrade, reciklaže i sl.

Predsjednik UPCG je najavio da će Unija pružiti punu podršku njemačkim partnerima u aktivnostima koje imaju za cilj realizaciju njihovih investicionih planova, kao i sprovođenje zajedničkih projekata sa crnogorskim kompanijama zainteresovanim za predmetne oblasti. U tom smislu, Milisavljević je iznio određene predloge vezano za dalji rad deponija i reciklažnih centara u našoj zemlji (postojećih i potencijalnih), ukazao na potrebu i značaj ulaganja u edukaciju zaposlenih, te ocijenio da je sistem deponija u Crnoj Gori znatno kvalitetniji od onih koje postoje u drugim državama Balkana. Takođe, izrazio je posebnu zahvalnost za pomoć koju je Unija poslodavaca pružila delegaciji iz Njemačke, u dijelu posredovanja pri organizaciji sastanaka sa crnogorskim kompanijama koje su njemački privrednici prepoznali kao svoje potencijalne projektne partnere.

Sastanak je završen dogovorom o daljim, konkretnim koracima i planiranim aktivnostima čija će verifikacija biti definisana Memorandumom o saradnji koji će dvije strane uskoro potpisati.