Predstavnica Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) učestvovala je na dvodnevnoj konferenciji Beauty Business Montenegro koja je 9. i 10. juna održana u hotelu Ramada, u Podgorici. Radi se o prvom takvom događaju u Crnoj Gori koji je okupio brojne predstavnike/ce industrije ljepote, kao i institucija, poslovnih udruženja, bankarskog sektora i međunarodnih organizacija.

Prvog dana konferencije održan je panel “Značaj ujedinjavanja i umrežavanja”, u kojem su učestvovale Zvezdana Oluić, savjetnica za žensko preduzetništvo i menadžment UPCG, Anđela Perućica, vlasnica kompanije Perućica c.o.o. i Ljiljana Burzan Nikolić, direktorica agencije BI Communication. Oluić je navela podatke o broju žena preduzetnica i MMSP u vlasništvu žena i ukazala na pozitivne promjene koje su se u Crnoj Gori desile proteklih deset godina. Takođe, prezentovala je dobre primjere ženske preduzetničke prakse, informisala o doprinosu koji su UPCG i Asocijacija poslovnih žena pružile procesima ekonomskog osnaživanja žena (žensko preduzetništvo, menadžment i liderstvo žena), te naglasila važnu ulogu partnerske saradnje javnog i privatnog sektora. Imajući u vidu značaj i potrebu međusobnog povezivanja privrednika/ca iz oblasti industrije ljepote, Oluić je najavila da će im UPCG pružiti podršku u aktivnostima osnivanja njihovog krovnog udruženja.

U prethodnom panelu diskutovalo se o modelima finansijske i programske podrške za ovu granu privrede, uz učešće predstavnika/ca Alter Modusa, EBRD Crna Gora, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Zanatske komore Crne Gore.

Prema programu agende za 10. jun, konferencija predviđa tri nova panela koji takođe tangiraju razvoj beauty industrije u Crnoj Gori, a tiču se kretanja radne snage i upravljanja poslovanjem, vođenja finansija i ulaganja u edukaciju.

Tokom dvodnevne konferencije Beauty Business Montenegro, održane uz podršku Alter Modus, učesnici/e su imali priliku da prate pet tematskih panela, predavanja iz oblasti finansiranja projekata, marketinga i digitalnog poslovanja, kao i izlaganja uspješnih privrednika/ca iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske. Dodatan ugođaj obezbijeđen je promotivnom izložbom na kojoj su predstavnici/e ovog dijela privrede prezentovali ponudu beauty proizvoda dostupnih na tržištu Crne Gore.