Povodom aktuelnih tema iz domena Zakona o strancima, Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) je, na inicijativu privrednika - svojih članova, organizovala zajednički sastanak sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Upravom prihoda i carina.

Sastanak održan u prostorijama Unije otvorili su generalna sekretarka UPCG Suzana Radulović, načelnik Direkcije za strance, migracije i readmisiju u MUP-u Dragan Dašić i načelnik u Upravi prihoda i carina Ivan Komatina.

Sastanak je bio posvećen temi produženja dozvola za boravak i rad kada je strani državljanin, koji je prethodno dobio dozvolu za boravak i rad, bio zaposlen na nepuno radno vrijeme.

Naime, u dijelu korespodentnosti zarada i radnog vremena kao obaveznih elemenata zaključenog ugovora o radu i pisane ponude - koja čini dokaz o opravdanosti zahtjeva za dobijanje dozvole, Ministarstvo unutrašnjih poslova je zauzelo stav i u skladu sa tim dalo Uputstvo područnim jedinicama za postupanje kada je riječ o produženju važenja dozvola za boravak i rad. Instrukcije date za dalje postupanje Ministarstva unutrašnjih poslova konkretno se odnose na dokaz o izvršenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za vrijeme trajanja dozvole za privremeni boravak i rad na puno radno vrijeme i minimalni iznos zarade.

Navedeno pitanje je izazvalo veliko interesovanje učesnika, što je rezultiralo vrlo aktivnom diskusijom u kojoj su privrednici, navodeći konkretne probleme u dosadašnjoj praksi, ukazali da se suočavaju sa različitim postupanjem MUP-a i područnih jedinica Uprave prihoda i carina, između ostalog i po pitanju sadržine tzv. uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za vrijeme trajanje dozvole.

Pored ovih pitanja, privrednici su ukazali na sporost administracije i izvesne poteškoće po pitanju dobijanja Vize D za potrebnu inostranu radnu snagu, te je dogovoreno da Unija poslodavaca adresira i ta pitanja na narednim sastancima sa nadležnim ministarstvima vanjskih poslova i unutrašnjih poslova.

Na skupu je dogovoreno da će biti razmotreni svi danas iznijeti predlozi i sugestije, te da će se pokušati ujednačiti praktična primjena postupanja po podnetim zahtjevima u svim područnim jedinicama i filijalama MUP-a i Uprave prihoda i carina, kako bi se izbjegle dalje nedoumice i pravna nesigurnost. Ujedno, još jednom je istaknuta potreba umrežavanja informacionih sistema ministarstava i organa državne uprave uključenih u proceduru zapošljavanja i rada stranaca, čime bi bila ispunjena ključna pretpostavka za smanjenje broja potrebne dokumentacije i ubrzanje postupanja državnih organa.