Vijesti

Održan sastanak Komisije za energetiku

U kancelarijama UPCG, u utorak 19.04.2005 godine, održan je sastanak Komisije za energetiku i rukovodstvo Unije.

Održan sastanak sa CIPE

Generalni sekretar UPCG Budimir Raičković i potpredsjednik Ivan Mitrović, održali su 15.04.2005. godine sastanak sa Ralph Marlattom predstavnikom CIPE za Crnu Goru.

Štrajkova ima kad nema dijaloga

Socijalni dijalog odnosno tripartizam u Crnoj Gori daleko je od dijaloga u razvijenim zemljama. Ako bismo se rangirali, onda bi nam mjesto bilo na dnu ljestvice...

Potpisan Sporazum sa Udruženjem Poslodavaca Slovenije

U Podgorici potpisan Sporazum o saradnji između Unije Poslodavaca Crne Gore i Udruženja Poslodavaca Slovenije ( Združenije Delodajalcev Slovenije ).