Aktivnom saradnjom između Hrvatske gospodarske komora - Županijske komore Otočac i njenih partnera (Unija poslodavaca Crne Gore, Privredna komora Unsko-sanskog kantona iz Bosne i Hercegovine i slovenačko-hrvatskom edukativnom platformom Valoreschool), razvija se platforma za podršku preduzetništvu žena Žene i točka Hub. Platforma omogućava besplatnu online edukaciju na teme koje su aktuelne i ključne za uspjeh svakog preduzetnika/ce.

Ciljevi poslovne podrške i edukacije za žene preduzetnice su sticanje dodatnog znanja potrebnog za razvoj vlastitog poslovanja, unaprjeđenje poslovnih vještina (poput upravljanja finansijama i marketingom), podsticanje inovacija i razvoja novih proizvoda i usluga, kao i povezivanje s drugim preduzetnicama/cima radi razmjene iskustava i stvaranja novih poslovnih prilika.


Pozivamo Vas da se prijavite na novi ciklus online predavanja.

Modul: ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PREDUZETNIKA

Kritičko razmišljanje i analitičke vještine, uz primjenu savremenih tehnologija, dio su „poslova budućnosti" te ličnog razvoja pojedinca, društva i države. Steknite i vi dio tih vještina i pridružite nam se na predavanjima koja se realizuju u saradnji sa hrvatskim Veleučilištem Nikola Tesla u Gospiću.

TEMA I: Osnovni finansijski izvještaji preduzetnika i njihova analiza

Očekivani ishodi učenja su:

  • Utvrditi elemente i svrhu osnovnih finansijskih izvještaja (bilans, račun dobitka i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima).
  • Sprovesti horizontalnu i vertikalnu analizu odabranih finansijskih izvještaja kao uvid u finansijski položaj i uspješnost poslovanja preduzetničkog poduhvata.
  • Identifikovati finansijske pokazatelje sigurnosti i uspješnosti poslovanja preduzetnika.

Termin: 28. mart 2024. godine, od 13:00 do 14:30 sati/online Microsoft Teams

------------------------------

TEMA II: Ocjena finansijske performanse preduzeća putem odabranih finansijskih pokazatelja

Očekivani ishodi učenja su:

  • Primijeniti finansijske pokazatelje kako bi se analizirala likvidnost, zaduženost, ekonomičnost i profitabilnost poslovanja preduzeća.
  • Komentarisati rezultate analize finansijskih pokazatelja u kontekstu ciljeva preduzetničkog poslovanja.
  • Identifikovati snage i slabosti preduzeća putem analize finansijskih performansi te predložiti potrebne poslovne odluke.

Termin: 29. mart 2024. godine, od 13:00 do 14:30 sati/online Microsoft Teams

------------------------------

Predavačica: Ivana Arbanas, univ. mag. oec., predavačica na Veleučilištu „Nikola Teslaˮ u Gospiću, Hrvatska.

------------------------------

Prijava na online predavanje je obavezna. Popunjavanjem prijavnog obrasca automatski ste registrovani za obje teme.

Prijavni obrazac se nalazi na OVOM linku.

Na e-mail koji ste naveli u prijavi dobićete pristupni link za praćenje predavanja.