+382 (0)20 209 250 | ENG

Javni poziv - dodjela sredstava za Program za unapređenje konkurentosti privrede za 2021. godinu

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je 2. avgusta Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentosti privrede za 2021. godinu.

Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu predviđeno je sprovođenje pet programskih linija finansijske podrške i dvije programske linije nefinansijske podrške.

Obavještavamo članove UPCG da su Javni poziv i prateća dokumentacija dostupni na OVOM linku.

1. Ministarstvo ekonomskog razvoja poziva domaća mikro, mala i srednja preduzeća, postojeće i potencijalne preduzetnike, kao i zanatlije, da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentosti privrede, odnosno za programske linije.

2. Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa za unapređenje konkurentnosti privrede je 3.mil€, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama.

3. Svaka Programska linija jasno definiše potrebnu dokumentaciju, opštu i specifičnu, koju je neophodno priložiti. Popunjeni prijavni formulari sa pratećom dokumentacijom predaju se elektronski, putem online platforme. Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje zahtjeva u okviru Programa za unapređenje konkurentnosti privrede Ministarstvo objavljuje na web stranici:

Dokumentacija podnijeta po Javnom pozivu se ne vraća.

Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu predviđa sprovođenje sljedećih programskih linija:


PROGRAMSKE LINIJE FINANSIJSKE PODRŠKE


PROGRAMSKE LINIJE NEFINANSIJSKE PODRŠKE:


Krajnji rok za dostavljanje prijava od strane privrednih subjekata je 1. oktobar 2021. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za podnošenje kompletne dokumentacije 1. novembar 2021. godine do 15:00h.

NAPOMENE:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.