Konferencija „Žene u menadžmentu u Crnoj Gori: Podrška liderstvu i karijernom razvoju žena u Crnoj Gori“