Represent Communications

U okviru tri sektora, zaposleni u Agenciji predano i kontinuirano rade na podizanju kvaliteta i svakodnevnom unapređenju kvaliteta komunikacionih usluga.

PR sektor pruža sledeće usluge:

 • Strateško planiranje komunikacije,
 • Korporativna komunikacija,
 • Odnosi sa medijima,
 • Public Affairs,
 • CSR,
 • Brand PR
 • Krizni PR i
 • Online komunikacija

Media monitoring sektor pruža sledeće usluge:

 • Press, TV i Web clipping
 • Daily brief
 • Analize medijskih objava
 • Analize komercijalnih PR vrijednosti
 • Monitoring društvenih mreža (MoLe clip)

U vlasništvu Agencije su i dva portala provod.me i nazdravlje.me o čijem razvoju, aktuelnom i zanimljivom sadržaju svakodnevno vodimo računa. Za razvoj portala zadužen je tim posvećenih entuzijasta iz sektora digitala, koji pruža i usluge oglašavanja na pomenutim portalima.