Prolex-Consulting

ProLex-Consulting pruža usluge u dijelu koji se odnosi na kandidovanje grantova/projekata EU i pružanja stručne pomoći u izradi neophodne projektne dokumentacije za prijavljivanje i realizaciju projekata, od projektne ideje, izrade projekta, njegove realizacije i evaluacije; pružanje stručne pomoći u pripremi finansijskih i narativnih izvještaja prema donatoru; komunikacione usluge u procesu pristupanja EU, organizovanje seminara i radionica, kao i edukacije u oblasti javnih nabavki.

Cilj osnivanja Prolexa je obezbjeđenje uslova za znatnije povlačenje sredstava iz EU fondova kroz edukaciju, znanje i vještine, veće uključivanje privrede i lokalne samouprave u proces evropskih integracija u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje sektorskih politika i implementaciju utvrđenih mjera i strateško planiranje. Naime, proces apliciranja za sredstva iz EU fondova je složen i finansijska sredstva se isključivo dodjeljuju za unaprijed isplanirane i razrađene programe i projekte na osnovu definisanih tenderskih procedura, visokih kriterijuma evaluacije i velike konkurencije. Plan i priprema predloga projekta i projektne dokumentacije, predlaganje projekta i koordinacija sprovođenja, zahtijevaju posjedovanje stručnih vještina iz oblasti upravljanja projektima zasnovanih na pravilima i smjernicama Evropske komisije.