Ovogodišnja edukativna kampanja „Poreski karavan“, koju je Poreska uprava Crne Gore organizovala u saradnji sa Unijom poslodavaca CG i Privrednom komorom CG, završena je javnom tribinom koja je održana u Sali SO Plužine.

Osim Plužina, susreti sa poreskim obveznicima, poslodavcima i privrednicima, organizovani su i u Baru, Budvi, Herceg Novom i Žabljaku.

Kampanja „Poreski karavan“ koja se godinama održava u susret ljetnjoj turističkoj sezoni, pokazala se kao odličan vid direktne komunikacije u cilju razjašnjenja eventualnih nedoumica prilikom primjene poreskih propisa.

Na pitanja koja su postavljana tokom diskusija, odgovarali su predstavnici Poreske uprave iz resora inspekcijskog nadzora i informacionog sistema u dijelu elektronske fiskalizacije, kao i predstavnici Unije poslodavaca Crne Gore i Privredne komore.

Izuzetna posjećenost javnih tribina stvara mogućnost proaktivnog djelovanja i doprinosi unapređenju obostrane saradnje. Diskusije na aktuelne teme koje su od zajedničkog značaja, posebno su fokusirane na pojedinačne norme i poreske propise, koji obveznicima predstavljaju izazove u primjeni.

Edukativna kampanja „Poreski karavan“ ističe posvećenost službenika Poreske uprave CG, kao i asocijacija UPCG i PKCG, da u granicama kadrovskih i tehničkih kapaciteta pružaju maksimalnu podršku poreskim obveznicima, tokom trajanja ljetnje turističke sezone.


Izvor: Poreska uprava Crne Gore