Izvršni odbor Unije poslodavaca Crne Gore (IO UPCG) održao je sjednicu na kojoj se raspravljalo o položaju poslodavaca i ekonomsko-socijalnim perspektivama Crne Gore iz ugla aktuelne ekonomske i političke situacije u zemlji. Tom prilikom, ocijenjeno je da trenutna ekonomska dešavanja, praćena produženim trajanjem stanja političke nestabilnosti, predstavljaju veliko opterećenje koje stvara klimu neizvjesnosti, usporava započete procese i značajno otežava redovno poslovanje privrednih subjekata u našoj zemlji.

Politička stabilnost je preduslov za kvalitetno uređenje poslovnog ambijenata koji grantuje jednake šanse, istovjetne i fer uslove poslovanja za sve privredne subjekte, donošenje podsticajnih ekonomskih politika i kvalitetnog zakonodavnog okvira, pokretanje domaćih i stranih investicija, eliminiše ili smanjuje na najmanju mjeru korupciju, nepotizam i selektivno postupanje. Crnogorska privreda, koja je već dugo bila suočena sa brojnim problemima (a koji su samo umnoženi nastupanjem krize izazvane pandemijom Covid 19 i ratnih dešavanja u Ukrajini), svoju slabost iskazuje kroz brojne parametre, od kojih je možda i najupečatljiviji onaj koji evidentira da je u kontinuitetu skoro 50% privrednih subjekata u blokadi.

Iz navedenog razloga, IO UPCG poziva sve političke subjekte da sagledaju svoj doprinos postojećoj situaciji, kao i ukupne posljedice djelimičnog ili potpunog nefunkcionisanja sve tri grane vlasti, odnosno velikog broja državnih organa i institucija, te refleksiju takvog stanja na poslovanje privrednih subjekata, sigurnost radnih mjesta, socijalni status građana, ukupne ekonomske i socijalne tokove u zemlji.

Iako svjesni značaja određenih politika i mjera preduzetih s ciljem relaksacije privrednog ambijenta, IO UPCG je posebno naglasio da politički subjekti, bez prethodnog dogovora sa privredom, ne mogu usvajati rješenja koja donose krupne strukturne promjene i smetnja su daljim poslovnim aktivnostima realnog sektora. Takođe, na sastanku je saopšteno da je desetina izuzetno važnih zakonskih rješenja još uvijek na “čekanju”, što poslodavce iz sva tri regiona i svih grana privrede stavlja u ulogu taoca čitavog sistema.

U okolnostima aktuelne ekonomsko-političke situacije, čini se neodgovornim plasirati nepotpune informacije ili poruke koje unose dodatnu neizvjesnost i postaju predmet bilo kakvih špekulacija, proizvoljnih ocjena i zaključaka. U tom cilju, IO UPCG poziva da se kalkulacija tj. obračun po kojem je rađen program ES2 učini transparentnim i javno dostupnim, kako bi se UPCG sa istim detaljnije upoznala, a zatim i izjasnila i iznijela stav crnogorske biznis zajednice.

Od Vlade (sadašnje i buduće) i svih društvenih i političkih aktera UPCG očekuje da najveći prioritet u radu dodijele pitanjima koja su od vitalne važnosti za razvoj Crne Gore i da ih rješavaju u kontinuitetu – kroz socijalni dijalog i saradnju socijalnih partnera: Vlade, UPCG i sindikata. Na to upućuju standardi i preporuke Međunarodne orgacije rada (ILO) da reprezentativne poslodavačke i radničke organizacije trebaju slobodno, aktivno i ravnopravno participirati i iznositi stavove o svim pitanjima koja su od interesa za njih i ekonomsko-socijalni položaj i perspektive njihovog članstva.