+382 (0)20 209 250 | ENG

Poziv za obuku „Upravljanje ljudskim resursima u turizmu“

Upravljanje ljudskim resursima je nezaobilazan dio savremenog poslovanja. Radom stručnjaka iz ove oblasti obezbjeđuju se jasni, realni i ostvarivi ciljevi, te postižu dugoročne i održive koristi koje su relevantne za ciljnu grupu sa kojom / za koju se projekat realizuje.

*********

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG), u okviru projekta “CentricomNET”, organizuje trening program – obuku pod nazivom“Upravljanje ljudskih resursa u turizmu”.

Obuka UPCG je besplatna, čine je teorijski i praktični dio, a realizuje se u trajanju od 40 sati u okviru sljedećih modula:

Obuka se održava u prostorijama Centra kompetencija Podgorica (ul. Vučedolska br.16, Podgorica).

Planirani početak obuke: ponedeljak, 19. jul 2021. godine.

KOME JE OBUKA NAMIJENJENA?

Obuka je namijenjena menadžerima malih i srednjih preduzeća, zaposlenima koji žele da unaprijede svoje vještine u oblasti upravljanja ljudskim resursima (bez obzira na radnu poziciju) kao i osobama koje su nezaposlene a žele da nauče nove ili unaprijede postojeće vještine i znanja iz predmetne oblasti.

Na poziv se mogu prijaviti i muškarci i žene i imaju za cilj da:

ŠTA OBUKA DONOSI?

Obuka omogućava polaznicima sticanje:

KAKO SE PRIJAVITI?

Zainteresovani za obuku treba da popune prijavni formular (u prilogu) i dostave ga na e-mail: office@poslodavci.org

Rok za prijavu: četvrtak, 15. jul 2021. godine, do 15:00h. Prijave primljene nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Obuka je besplatna za sve polaznike, a broj mjesta je ograničen na 15.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Uniji poslodavaca Crne Gore, putem telefona 020 209 250 i 067 659 555, svakog radnog dana u terminu od od 9:00h do 14:00h.


Projekat centricomNET – Dvogodišnji projekat (01.08.2020.-31.07.2022.) je vrijedan 659.563,58 eura, od čega EU finansira 85% dok 15% sufinansiraju partneri – Opština Stari Jankovci (RH) u svojstvu vodećeg partnera, te Opština Tovarnik (RH), Razvojna agencija Žepče (BiH), Unija poslodavaca Crne Gore (MNE) i Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Vinkovci (RH) u svojstvu nacionalnih partnera.

Više informacija o radu I uslugama Centara poslovnih kompetencija u Žepču (BiH), Starim Jankovcima (RH) I Podgorici (CG) možete naći na web stranci https://centrikom.org/

Prilog:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.