Konferencija pod nazivom “Investicije u Crnoj Gori i tržište rada” biće održana u utorak, 12. decembra, u hotelu CUE u Podgorici, u organizaciji agencije Sky Montenegro.

Agenda događaja predviđa rad u okviru panela.

U panelu "Uticaj investicija na crnogorsku privredu, razvoj domaćeg biznisa i tržište radne snage - problemi i sistemska rješenja" kao jedan od uvodničara nastupiće i Slaviša Šćekić, predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Crne Gore.

Prema najavi organizatora, konferencija će učesnike uvesti u svijet investicija u Crnoj Gori, efekata njihove dosadašnje implementacije, potreba onih koji ih realizuju, finansijskih i drugih efekata na crnogorsku privredu, tržišta radne snage, planskih i drugih razvojnih dokumenata, biznis barijera.... i ostalih tema koje danas predstavljaju ključne izazove za osvajanje komparativnih prednosti naše države.