Medical SPA Asocijacija Crne Gore, u saradnji sa Klasterom zdravstvenog turizma Crne Gore i Resursnim centrom zdravstvenog turizma Crne Gore, organizuje dvodnevni događaj – 12. Međunarodnu konferenciju zdravstvenog turizma i prvu obuku “Upravljanje u zdravstvenom turizmu”.

Konferencija i navedena obuka biće održani 4. i 5. novembra 2023. godine, u hotelu Splendid Conference & Spa Resort, u Budvi.

Cilj Konferencije je, kao i ranijih godina, da okupi ugledne domaće i inostrane stručnjake, operativce i konsultante iz područja medicine i turizma, predstavnike hotelijerske i wellness industrije, koji će zajednički pokušati odgovoriti na ključna pitanja o fazama razvoja zdravstvenog wellness i spa turizma u Crnoj Gori i regionu, kao i perspektivi ovog specifičnog oblika turističke ponude.

Sveobuhvatni program edukacije Upravljanje u zdravstvenom turizmu organizuje Klaster zdravstvenog turizma Crne Gore (prva organizacija za razvoj i promociju zdravstvenog turizma u Crnoj Gori), kroz svoj Resursni centar zdravstvenog turizma. Program je nastao imajući u vidu da se u poslednje vrijeme pokazala velika potreba za kvalifikovanim osobama u rastućem segmentu spoja dviju industrija - zdravstva i turizma, te će kao takav doprinijeti i stvaranju baze stručnih kadrova za buduće rukovodioce u zdravstvenom turizmu.

Kome je događaj namijenjen?

Ekonomistima, osobama jezične struke, zaposlenima u zdravstvenim ustanovama i svima onima koji vjeruju da će budućnost zdravstvenog turizma u Crnoj Gori imati veliki prosperitet. Takođe, poslodavcima koji vjeruju da mogu povećati svoje prihode, učvrstiti svoje poslovanje zdravstvenim turizmom, ali i podići nivo svojih usluga visoko kvalifikovanim osobama koje su prošle potrebne obuke da ostvare rezultate.

Kompetencije stečene kroz program obuke

Po završetku programa obuke “Upravljanje u zdravstvenom turizmu”, polaznik će moći:

 • Identifikovati prilike za razvoj preduzetništva u zdravstvenom turizmu
 • Organizovati poslovanje i pružiti potporu optimizaciji prihoda i rashoda u poslovnoj organizaciji
 • Identifikovati mogućnosti razvoja medicinskog, zdravstvenog i wellness turizma
 • Razviti nove turističke proizvode zdravstvenog turizma u destinaciji
 • Povezati korisnike usluga u zdravstvenome turizmu sa zdravstvenim ustanovama i organizovati korisnicima zdravstvenih usluga turističke sadržaje
 • Planirati organizaciju dolazaka, odlazaka i boravka korisnika zdravstvenih usluga, uvažavajući dobne, polne i kulturološke različitosti
 • Identifikovati nove trendove u ponudi i potražnji na destinaciji te komunicirati s javnostima turističku ponudu destinacije
 • Planirati marketinške i prodajne aktivnosti u zdravstvenom turizmu
 • Isplanirati koncept digitalne promocije temeljene na oglašavanju na društvenim mrežama, mobilnom oglašavanju i display oglašavanju.

Program obuke​

Program obuke polaznicima omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja o poslovanju, upravljanju procesima te marketingu u području zdravstvenog turizma, a čine ga:

 • Razvoj preduzetništva u zdravstvenom turizmu, Izrada poslovnog plana za preduzetnički projekat u turizmu
 • Poslovno upravljanje u zdravstvenom turizmu, Selekcija i zapošljavanje u zdravstvenim turizmu
 • Zdravstveni turizam – medicinski, lječilišni i wellness aspekti u zdravstvenome turizmu, Ponuda i potražnja u sektoru zdravstvenog turizma
 • Upravljanje marketinškim i prodajnim procesima u zdravstvenom turizmu , analiza tržišta i razvoj marketinške strategije, Priprema strategije prodaje u zdravstvenome turizmu, Integrisana marketinška komunikacija u zdravstvenom turizmu
 • Razvoj zdravstvene turističke ponude u destinacij, Diferencijacija usluga zdravstvenog turizma, Razvoj proizvoda / usluge zdravstvenog turizma
 • Digitalni marketing u zdravstvenom turizmu, Istraživanje tržišta zdravstvenog turizma za potrebe digitalnog marketinga, Alati digitalnog marketinga
 • Pravni propisi i standardi u zdravstvenom turizmu.

Značajan odziv vrhunskih evropskih i svjetskih institucija, kompanija i predavača koji su proteklih 11 godina prisustvovali Konferenciji, potvrdio je njen značaj i pozicioniranje na mapi evropskih skupova zdravstvenog turizma. Regionalnom tržištu trebaju stručni skupovi u sektoru zdravstvenog turizma, fokusirani na razmjenu znanja i iskustava ključnih učesnika industrije. Zdravstveni turizam postaje ključni segment nacionalnih strategija razvoja turizma sve većeg broja zemalja regiona, a s ciljem rasta udjela na Evropskom tržištu. Stoga organizatori vjeruju da će upravo skupovi poput predstojeće Konferencije odrediti i buduće lidere navedenog procesa.

Kotizacija:

Cijena kotizacije iznosi 120 eura i uplaćuje se na dan početka Konferencije (www.health-tourism-center.com).

Kontakt za prijave i dodatne informacije:

Medical SPA Asocijacija Crne Gore

Kontakt osoba: Sandra Bojanić

e-mail: zdravstveniturizamcg@outlook.com

telefon: 069 466 088