Projekat Unije poslodavaca Crne Gore ima za cilj da pomogne u eliminaciji administrativnih i biznis barijera, te pospješi kulturu preduzetništva kojom se promoviše i stimuliše povećanje broja žena koje se bave biznisom.

Projekat obuhvata razvoj preporuka za stvaranje podzakonskih akata koji bi ubrzali i podstakli pokretanje biznisa od strane žena, smanjenje broja dozvola i rješenja, te pojednostavljenje i pojeftinjenje procedura. Navedene preporuke UPCG će uputiti nacionalnom Socijalnom savjetu i Savjetima na nivou lokalnih samouprava (opštine), nadležnim državnim institucijama i organizacijama, te o tome upoznati ukupnu CG javnost.

Preporuke će se odnositi na dubinsku analizu među biznisima koje vode žene - članice Unije poslodavaca Crne Gore, identifikaciju prepreka s kojima su se srijetale kada su otvarale preduzeća. U cilju dostizanja ovog rezultata, Unija poslodavaca će organizovati prezentaciju preporuka među lokalnim samoupravama i donosiocima odluka na nacionalnom nivou (lobirajući da se izmijene podzakonska akta i donesu mjere koje će pomoći razvoj ž. preduzetništva), bankarskom sektoru (lobirajući da se kreiraju finansijske linije za start-up preduzeća i za već postojeća preduzeća čije su vlasnice žene, uz mogućnost da se za kreditiranje ženskog preduzetništva omoguće povoljniji tj. uslovi koje preduzetnice mogu da ispune - smanjenje kamatnih stopa i smanjenje kolaterale potrebne za osiguranje kredita), kao i privrednim subjektima (uz identifikovanje poslodavaca koji su uveli principe dostojanstvenih radnih uslova za žene i osnaživanje žena na radnom mjestu, UPCG će organizovati i razmjenu iskustava sa poslodavcima koji planiraju da uvedu iste principe u svoju organizacionu kulturu).

U dijelu saradnje sa Univerzitetom Crne Gore – Ekonomskim fakultetom, UPCG će, između ostalog, organizovati predavanja za studente redovnih i postdiplomskih studija na kojima će biti predstavljena iskustva uspješnih žena preduzetnica i žena menadžera, kao i predstavnika kompanija koje njeguju principe dostojanstvenih radnih uslova. Cilj je da se žensko preduzetništvo i njegov značaj promoviše među akademskom zajednicom. Takođe, namjera UPCG je da podstakne fakultete da uvedu studijske smjerove o ženskom preduzetništvu, te da studente podstakne da se u većoj mjeri bave istraživačkim, naučnim radom koji za osnov ima tematiku ženskog preduzetništva.   

Projekat "Ženski biznis – potencijal crnogorske ekonomije" predstavlja partnersku inicijativu koju UPCG, u okviru UN Women projekta, sprovodi u C.Gori.

 Projekat "Unaprjeđenje ekonomskih i socijalnih prava žena u Srbiji i u Crnoj Gori" sprovodi Agencija  Ujedinjenih Nacija za rodnu ravnopravnost i osnaženje žena  (UN Women) u periodu od 2010-2012 godine uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Norveške. Cilj projekta je da doprinese eliminaciji rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada u Srbiji i u Crnoj Gori, time što će se ojačati kapaciteti nadležnih institucija, odnosno onih koji treba da poštuju i štite radna prava žena da sprovode nacionalne i međunarodne obaveze.