Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) je jedan od partnera u EU projektu "Uključivanje radnika za bolje i održivije upravljanje preduzećima u Sloveniji, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji".

Glavni ciljevi projekta su:

 • Promocija EU zakonodavstva u oblasti uključenosti radnika u upravljanju preduzećima u Sloveniji, Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori;
 • Povećanje svijesti i razumijevanja aktuelne situacije u oblasti uključenosti radnika u upravljanju preduzećima u Sloveniji, Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori;
 • Edukacija socijalnih partnera i ostalih aktera na nivou kompanija u Sloveniji, Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori na ovom polju.

Aktivnosti na projektu:

 • Istraživanje o uključenosti radnika u zemljama koje učestvuju u projektu;
 • Studijska posjeta Sloveniji za socijalne partnere i kompanije predstavnice zemalja učesnica radi  razmijene iskustava i učenja na primjerima dobre prakse;
 • Publikacija o uključenosti radnika u  zemljama partnerima u projektu;
 • Nacionalne radionice u vezi sa EU regulativom, uključivanjem radnika u zemljama partnerima, primjerima dobre prakse...
 • Finalna konferencija u Ljubljani o uključenosti radnika u zemljama partnerima.

Partneri na projektu:

Poslodavačke organizacije:

 • ZDS – Unija poslodavaca Slovenije
 • BCM – Biznis konfederacija Makedonije
 • UPS – Unija poslodavaca Srbije
 • IV – Udruženje industrijalaca Austrije

Sindikati:

 • ZSSS – Savez sindikata  Slovenije
 • SSM – Savez sindikata  Makedonije
 • CTUM – Savez sindikata  Crne Gore
 • TUC NEZAVISNOST – Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost, Srbija

Evropska partnerska organizacija: 

 • BUSINESSEUROPE

Trajanje projekta : 20.12.2012-19.12.2013

Publikacija "Evropski i nacionalni socijalni dijalog" je pripremljen u okviru projeta WIM "Uključivanje radnika za bolje i održivije upravljanje preduzeća u Sloveniji, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji" koji je kofinansiran od strane Evropske komisije

Istraživanje o stanju socijalnog dijaloga u kompanijama u sklopu projekta: WIM - Uključivanje radnika za bolje i održivije upravljanje preduzećima u Sloveniji, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji


 

Poštovani članovi,

U sklopu projekta WIM - Uključivanje radnika za bolje i održivije upravljanje preduzećima u Sloveniji, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, ko-finansiranog od strane Evropske komisije, Unija poslodavaca Crne Gore kao partner na projektu realizuje istraživanje koje se odnosi na stanje socijalnog dijaloga u kompanijama. Cilj istraživanja je kreiranje sledećih aktivnosti projekta, tj. radionica po mjeri koje će se baviti svim izazovima i odgovorima na pitanja o socijalnom dijalogu koji mogu nastati.

Socijalni dijalog u kriznim vremenima predstavlja veliki izazov za svaku kompaniju. Treba uzeti u obzir da je uključivanje radničkih interesa u proces donošenja odluka i proces organizovanja rada daleko od efektivnog, ali i da uključivanje radničkih interesa u proces donošenja odluka i proces organizovanja rada doprinosi većem broju održivih i (na duže vrijeme) boljih solucija. Pristupi u pogledu ovih pitanja razlikuju se ne samo od države do države već od kompanije do kompanije.

U cilju dobijanja relevantnih informacija o stanju socijalnog dijaloga u kompanijama u Crnoj Gori, molimo Vas da popunjavanjem on-line upitnika učestvujete u našem istraživanju.

On-line upitnik

Popunjavanje upitnika neće oduzeti više od 5 minuta Vašeg vremena.

Upitnik bi trebala popuniti osoba, koja je odgovorna (ili ima aktivnu ulogu) za socijalni dijalog u Vašoj kompaniji. Dostavljene informacije ce se koristiti isključivo u statističke i analitičke svrhe i svim učesnicima u istraživanju je obezbijeđena anonimnost.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, budite slobodni kontaktirati nas.

Nadamo se da ćete prihvatiti naš poziv i svojim učešćem u istraživanju doprinijeti uspješnosti istog i dobijanju relevantnih podataka koje se odnose na stanje socijalnog dijaloga u kompanijama.

Unaprijed se zahvaljujemo na saradnji!

Generalni sekretarijat
Unija poslodavaca Crne Gore


 Istraživanje o stanju socijalnog dijaloga na nivou preduzeća je pripremljeno u okviru projeta WIM "Uključivanje radnika za bolje i održivije upravljanje preduzeća u Sloveniji, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji" koji je kofinansiran od strane Evropske komisije