Projekat „Povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreža – centrikomNET“ (“Enhancement of competitiveness of transnational business competence centers and networks – centrikomNET“) odobren je u okviru drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične saradnje INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Trajanje projekta „centrikomNET“ je 24 mjeseca (01.08.2020.-31.07.2022.), a ukupan budžet iznosi 659.563,58 EUR, od čega EU finansira 85%, dok 15% sufinansiraju partneri na projektu.

Implementacija projekta:

Vodeći partner u projektu je Opšina Stari Jankovci (RH), a partneri su: Opština Tovarnik (RH), Razvojna agencija Žepče (BiH), Unija poslodavaca Crne Gore (CG), Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Vinkovci (RH).

Cilj projekta:

Jačanje kapaciteta organizacija za poslovnu podršku u Vukovarsko-srijemskoj županiji (RH), Zeničko-dobojskom kantonu (BiH) i Podgorici (CG) primjenom inovativnih modela i pristupa za povećanje konkurentnosti lokalnih MSP.

Ciljne grupe projekta:

Mala i srednja preduzeća, nezaposlene mlade osobe, organizacije za poslovnu podršku, istraživačke institucije, jedinice lokalne samouprave.

Očekivani rezultati projekta:

  • razviti jedan transnacionalni poslovni klaster;
  • poboljšati poslovne kompetencije zaposlenih i nezaposlenih osoba kroz programe obuka i praktičnog mentorstva;
  • unaprijediti znanja o uvođenju novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovanje MSP kroz pilot projekte;
  • nadograditi model prekograničnog partnerstva javnog, privatnog i istraživačkog sektora za pristup i razmjenu kompetencija, iskustava i znanja za povoljno poslovno okruženje.

Implementacijom ovog projekta želi se doprinijeti rješavanju problema niskog nivoa konkurentnosti i uopšte nepovoljnog poslovnog okruženja. Manjak kvalifikovanih radnika i nedostatak odgovarajućih kompetencija problem je koji utiče na konkurentnost preduzeća koja proizvode poluproizvode i proizvode male dodatne vrijednosti, povećanju konkurentnosti malog i srednjeg preduzetništva, te jačanju poslovnih kompetencija stanovništva kako bi osigurali njihovu egzistenciju i razvoj.