"SSD-SMM: Strengthening social dialogue in the retail, food-processing and agriculture sector in Slovenia, Macedonia and Montenegro"

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) je jedan od partnera u EU projektu "Jačanje socijalnog dijaloga u sektorima trgovine, prerade hrane i poljoprivrede u Sloveniji, Makedoniji i Crnoj Gori".

Lider projekta je Unija poslodavaca Slovenije (ZDS), a projektni partner u Crnoj Gori je Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG).

Trajanje projekta: 15. decembar 2011 – 14. decembar 2012.

Ciljevi projekta su:

  • Promocija i implementacija acquis communautaire u oblasti socijalnog dijaloga u Makedoniji i Crnoj Gori;
  • Podizanje svijesti i razumijevanja reprezantativnih organizacija poslodavaca i zaposlenih o evropskom socijalnom dijalogu;
  • Adaptacija socijalnog dijaloga na promjene u zapošljavanju i radu i izazove kao što su modernizacija tržišta rada, fleksibilnost tržišta rada, kvalitet posla itd;
  • Jačanje kapaciteta socijalnih partnera u Sloveniji, Makedoniji i Crnoj Gori u cilju doprinosa evropskom socijalnom dijalogu.

Planirano je da se ciljevi projekta ostvare preko panel diskusija, okruglih stolova, studijslih posjeta, sastanaka i drugih nacionalnih aktivnosti kao i zajedničke brošure i završne konferencije.

Projektne aktivnosti:

  • Brošura o socijalnom dijalogu u sektorima poljoprivrede, prerade hrane i trgovine u Makedoniji i Crnoj Gori;
  • 4 nacionalna okrugla stola o evropskom socijalnom dijalogu u sektorima poljoprivrede, prerade hrane i trgovine u Makedoniji i Crnoj Gori;
  • 3 panel diskusije o socijalnom dijalogu i modernizaciji tržišta rada;
  • Studijska posjeta Sloveniji predstavnika socijalnih partnera iz sektora poljoprivrede, prerade hrane i trgovine;
  • Završna konferencija o evropskom socijalnom dijalogu u trgovini i poljoprivredi.