+382 (0)20 209 250 | ENG

UPCG na konferenciji u Skoplju

Vijesti 20/09/2019
UPCG na konferenciji u Skoplju

Predstavnica UPCG Marina Jovanović učestvovala je na konferenciji "Rukovodeći principi za biznis i ljudska prava" koju je organizovala Biznis Konfederacija Makedonije, u saradnji sa udruženjem Konekt, u sklopu projekta “Njegovanje principa poslovanja i ljudskih prava” podržanog od strane EU.

Događaj je u fukus stavio koncept koji je razvijen kroz okvir „zaštiti, poštuj, otkloni“ iz UN Rukovodećih principa za biznis i ljudska prava, a koji definiše: 1) obaveze države da pruži zaštitu od kršenja ljudskih prava od strane kompanija, 2) obaveze kompanija da poštuju ljudska prava, 3) pristup efikasnim pravnim lijekovima za žrtve kršenja ljudskih prava.

U radnom dijelu konferencije ocijenjeno je da socijalni partneri i civilno društvo imaju ključnu ulogu u kreiranju i sprovođenju politika koje utiču na svakog građanina, na što u prvom redu upućuju njihova pozicija i uloga, kao i učešće u tripartitnom dijalogu i strukturiranim mehanizmima konsultacija.

Poštovanje ljudskih prava predstavlja važan, društveno odgovoran proces u kojem država, ali i poslodavci, imaju posebno mjesto i ulogu, istakla je Jovanović tokom svog izlaganja u panelu “Odgovornost države po pitanju zaštite ljudskih prava – šta država radi i šta treba da radi”. “Država i pravo nisu izvor ljudskih prava. Upravo suprotno. Oni su akteri koji imaju posebnu ulogu – da, sa stanovišta pravnog i ustavnog ovlašćenja, omoguće korišćenje, a zatim i zaštitu prirodnih prava. Biznis sektor ima veliku odgovornost za poštovanje ljudskih prava, dok vlade imaju obavezu da štite ljudska prava putem odgovarajućih zakona i politika. Odgovornost biznis zajednice za poštovanje ljudskih prava je globalni standard i kao takav predstavlja očekivano ponašanje koje se odnosi na sve kompanije – bez obzira na njihovu veličinu, djelatnost, sektorsku pripadnost, oblik i strukturu vlasništva. Zato je posebno važno ukazati na ulogu i značaj političkog dijaloga, kao posebnog tipa partnerstva na relaciji Vlada – biznis zajednica”, naglasila je predstavnica UPCG.

Događaj u Skoplju obezbjedio je prostor za otvorenu diskusiju učesnika o sva tri stuba UN rukovodećih principa o ljudskim pravim i biznisu, pri čemu su posebnu pažnju izazvale teme koje se odnose na aktivne politike tržišta rada, usklađenost potreba tržišta rada, poštovanja ljudskih prava u svijetu biznisa i sl. Na taj način, pružen je i dodatan doprinos ispunjenju planiranih ciljeva projekta, a posebno onih koji se odnose na podizanje svijesti ključnih aktera i zainteresovanih strana u vezi sa politikom implementacije UNGP (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights), jačanjem kapaciteta biznis sektora i drugih partnera u dijelu praktične primjene principa poslovanja i ljudskih prava, kao i stvaranjem alata za procjenu i upravljanje rizicima kršenja ljudskih prava.

Konferencija je održana u hotelu Arka u Skoplju, uz učešće predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora iz Republike Sjeverna Makedonija, kao i međunarodnih institucija i udruženja poslodavaca iz inostranstva.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.