+382 (0)20 209 250 | ENG

Šta smo postigli

Partcipiranjem u Savjetu za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi, te učestvovanjem u ostalim tijelima i radnim grupama za izradu propisa, kao i intezivnim radom kroz dostavu primjedbi i sugestija, UPCG je, između ostalog, postigla:

 • ukidanje plaćanja tzv „firmarine“;
 • ukidanje plaćanja poreza na potrošnju;
 • ukidanje plaćanja kinematografske takse;
 • uvođenje prethodne saglasnosti Vlade na odluke nadležnih organa jedinice lokalne samouprave  o visini naknada za korišćenje opštinskih puteva;
 • da Glavni grad Podgorica odustane od prvobitne nemjere  da se visina godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta utvrđuje u jednakom iznosu, već se opredijeli da se ista utvrđuje u zavisnosti od više kriterijuma, kao što su kategorija puta pored kojeg se objekat nalazi, površina objekta i vrsta djelatnosti koja se obavlja u tom objektu, čime je izbjegnutno predviđeno drastično povećanje ovog fiskaliteta
 • da Glavni grad Podgorica izmijeni Predlog odluke o radnom vremenu, u smislu  da se ugostiteljskim objektima vrste disko klub i noćni klub koji su locirani u dijelu porodične stambene zgrade omogući produženo radno vrijeme do 03:00h  (za razliku od onih koji su nalaze u stambenoj i stambeno poslovnoj zgradi, koji mogu raditi samo do 24:00h).
 • ukidanje meritornog odlučivanja Inspekcije rada (brisano ovlašćenje inspektora rada da  može, na inicijativu zaposlenog i ako je pokrenut postupak za zaštitu prava kod nadležnog suda, obustaviti od izvršenja rješenje poslodavca o otkazu ugovora o radu ako utvrdi da je očigledno povrijeđeno pravo zaposlenog, dok sud ne donese pravosnažnu odluku o spornom pitanju);
 • uvođenje određivanja visine otpreminina za tehnološko-ekonomske viškove u zavisnosti od godina radnog staža kod tog poslodavca;
 • fleksibilniji postupak otkaza ugovora o radu po osnovu opravdanih slučajeva;
 • uvođenje instituta dopunskog rada i kod istog poslodavca;
 • pojednostavljanje procedure zapošljavanja stranih lica u CG,  u postupku izdavanja radnih dozvola i odobrenja za privremeni boravak, kroz smanjenje administrativnih taksi, potrebne dokumentacije i skraćivanje rokova za odlučivanje nadležnih organa.
 • oslobađanje obaveze plaćanja posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom za male poslodavce koji zapošljavaju do 10 lica;
 • ukidanje obaveze produžavanja registracije preduzeća na godinu dana;
 • uvođenje „jednošalterskog sistema“ za registraciju preduzeća
 • ukidanje obaveze poslodavca  da prijavljuje  slobodna radna mjesta ZZZCG u slučajevima: kada postoji potreba da se istekom prethodnog ugovora o radu sa istim zaposlenim zaključi ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme; kada postoji potreba da se zaposleni rasporedi na drugo radno mjesto kod istog poslodavca; preuzimanja zaposlenog na osnovu sporazuma poslodavaca, uz njegovu saglasnost.
 • proširenje nadležnosti  agencija  za zapošljavanje u smislu da mogu obavljati i poslove posredovanja u zapošljavanju građana Crne Gore u inostranstvu.
 • smanjen je rok sa 5 na 2 dana za postupanje Zavoda za zapošljavanje CG po zahtjevu poslodavca za objavljivanje slobodnog radnog mjesta;
 • OKU-om je data mogućnost da poslodavac može samostalno ocjeniti radne i stručne sposobnosti zaposlenog na probnom radu, bez obaveze formiranja Komisije za procjenu radnih sposobnosti zaposlenog.
 • Trajanje pripravničkog staža ne ulazi u vremensko ograničenje od 24 mjeseca ugovora o radu na određeno vrijeme.
 • Poslodavac je oslobođen administracije, odnosno obaveze donošenja donošenja rešenja za plaćeno i neplaćeno odsustvo, već je dovoljno da vodi evidenciju.
 • Utvrđena je naknade zarade za vreme prekida rada, do kojeg je došlo bez  krivice zaposlenog, u visini od 70% njegove prosječne zarade ostvarene u prethodnom polugodištu, uz dva ograničenja: da ne može biti niža od minimalne zarade i da se može isplaćivati najduže 6 meseci u okviru jedne kalendarske godine.
 • Unapređeno vođenje disciplinskog postupka, u dijelu odlaganja rasprave, mogućnosti da i poslodavac angažuje treće lice, te utvrđivanje roka za zaključenje glavne rasprave.
 • OKU-om su prepoznati dodatni slučajevi kao dovoljno opravdani razlozi na  osnovu kojih poslodavac može otkazati ugovor o radu zaposlenom, po skraćenom postupku, bez obaveze sprovođenja disciplinskog postupka.
 • Od 1. aprila 2014. godine do 30. aprila 2015. godine predviđeno je da ukupno uvećanja zarade po više osnova- za rad noću, prekovremeni i za rad na dan državnog ili vjerskog praznika, ne može biti veći od 150%.
Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.