Usluge za članstvo

UPCG štiti opšta i pojedinačna prava i interese članova, a posebno u:

 • oblasti radno-socijalnog zakonodavstva;
 • odnosima sa organima i tijelima državne vlasti, regionalne i lokalne samouprave, kao i sa sindikatima;
 • oblasti kolektivnog pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora, kao i u radnim sporovima.


Za svoje članove, UPCG obezbjeđuje:

 • kvalitetne poslovne informacije i obavještenja o zakonskoj regulativi i drugim pravnim aktima značajnim za poslovanje preduzeća
 • zastupanje u odnosima sa Vladom, sindikatima, drugim organima uprave, drugim domaćim i stranim institucijama i organizacijama
 • besplatne pravne savjete
 • po povlašćenim uslovima učešće na radionicama i okruglim stolovima i na osnovu potreba preduzeća kreiranje istih
 • popuste i učešće u projekat međusobne solidarnosti poslodavaca „Poslodavci za poslodavce“
 • direktno uključenje u najveću globalnu mrežu poslodavaca koja okuplja 145 poslodavačkih organizacija, članica IOE (Međunarodne organizacije poslodavaca)
 • učešće na međunarodnim skupovima, sajmovima i forumima poslodavaca
 • informacije o standardima i regulativi Evropske unije
 • posebni ugovor sa Generalnim sekretarijatom i druge usluge u skladu sa specifičnim potrebama preduzeća

Povezujući privredna društva i preduzetnike u zemlji i na međunarodnom planu, UPCG je potvrđena kao nezavisan glas biznisa Crne Gore.