+382 (0)20 209 250 | ENG

UPCG na konferenciji EU-Zapadni Balkan o zapošljavanju i socijalnoj politici

Vijesti 13/06/2019
UPCG na konferenciji EU-Zapadni Balkan o zapošljavanju i socijalnoj politici

U organizaciji Evropske komisije (EK) i sadašnjeg i budućeg predsjedništva Savjeta EU (Rumunija; Finska i Hrvatska), u Luksemburgu je 12. juna održan prvi godišnji ministarski sastanak EU - Zapadni Balkan o zapošljavanju i socijalnim pitanjima, kojem su prisustvovali ministri rada, zapošljavanja i socijalnih pitanja iz zemalja Zapadnog Balkana. EK je na sastanku predstavljao Evropski komesar za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thissen.

Narednog dana, u četvrtak 13. juna, održana je konferencija koja je okupila institucije EU, predstavnike vlada, socijalne partnere, kao i organizacije civilnog društva, kako bi razgovarali o svojoj ulozi i doprinosu razvoju i implementaciji politike zapošljavanja i socijalne politike. Konferenciju su otvorili generalni direktor Direktorata EK za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Joost Korte, generalni direktor Direktorata EK za susjedstvo i pregovore o proširenju Christian Danielsson i državna sekretarka Ministarstva za rad i socijalnu pravdu Rumunije Adrian Marius Rindunica. Na poziv organizatora, događaju je prisustvovala Zvezdana Oluić, predstavnica Unije poslodavaca Crne Gore - krovne, reprezentativne organizacije poslodavaca koja zastupa interese privrede u socijalnom dijalogu sa vladom i sindikatom u našoj zemlji.

Na konferenciji je ocijenjeno da socijalni partneri i civilno društvo imaju ključnu ulogu u kreiranju i sprovođenju politika koje utiču na svakog građanina. Ovo posebno imajući u vidu njihovo mjesto i ulogu, kao i učešće u tripartitnom dijalogu i strukturiranim mehanizmima konsultacija. Shodno tome, konferencija je obezbijedila prostor za otvorenu diskusiju učesnika na brojne teme, među kojima i one koje se odnose na aktivne politike tržišta rada, usklađenost potreba tržišta rada i sistema obrazovanja i sl.

Evropska komisija je u februaru 2018. godine predstavila Komunikaciju o „Kredibilnoj perspektivi proširenja i jačanja angažmana EU na Zapadnom Balkanu“. Strategija poziva na jačanje socijalne dimenzije na Zapadnom Balkanu i povećanje fokusiranosti na zapošljavanje i socijalne reforme, zasnovane na principima Evropskog stuba socijalnih prava. Takođe, EK se obavezala da će od 2019. godine održavati godišnje sastanke ministara EU i Zapadnog Balkana o zapošljavanju i socijalnim politikama, što je obaveza koja govori u prilog podrške EU po pitanju poboljšanja ekonomske i socijalne situacije na Zapadnom Balkanu u pretpristupnoj fazi.

Prema najavi, domaćin narednog godišnjeg ministarskog sastanka EU-Zapadni Balkan o zapošljavanju i socijalnim pitanjima biće Hrvatska (tokom njenog predsjedavanja 2020. godine).

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.