+382 (0)20 209 250 | ENG

UPCG na konferenciji EK o reformama tržišta rada

Vijesti 03/10/2018
Konferencija - Reforme tržišta rada u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj

Konferencija pod nazivom „Reforme tržišta rada u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“ održana je 2. i 3. oktobra u Budvi, u organizaciji Evropske komisije. Učesnici ovog dvodnevnog događaja bili su predstavnici vlada i socijalnih partnera pomenutih zemalja, te predstavnici MOR-a, ETF-a, OEBS-a i drugih međunarodnih organizacija. Delegaciju Crne Gore činili su ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić sa saradnicima, direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljo Mustafić i predstavnici UPCG, USSCG i SSCG.

Predstavnici Evropske komisije i Međunarodne organizacije rada iskazali su zadovoljstvo zbog napretka evidentiranog u zemljama kandidatima za članstvo u EU i potvrdili spremnost za nastavak pružanja podrške po pitanju unaprijeđenja situacije i rješavanja postojećih problema.

Savjetnik za pravna pitanja i socijalni dijalog u UPCG Filip Lazović je, u okviru panel diskusije na temu neprijavljenog rada i neformalne ekonomije, održao izlaganje kojim je ukazao na brojne izazove s kojima se suočavaju poslodavci i crnogorska ekonomija uopšte kada su u pitanju neželjene pojave ove vrste.

Događaj u Budvi predstavljao je odličnu priliku da se u formalnom, ali i neformalnom dijelu, među učesnicima razmijene iskustva i uporedne prakse na nivou država. Takođe, brojne prezentacije eksperata iz domena radnih odnosa i tržišta rada pružile su detaljan prikaz stanja u regionu i svakoj zemlji pojedinačno, pri čemu je poseban akcent stavljen kako na aktuelne, tako i izazove koji se mogu pojaviti na putu pristupanja Evropskoj uniji. Na kraju konferencije, učesnici su se saglasili da je uspješno socijalno partnerstvo model koji treba graditi i održavati jer se pokazao kao uspješan odgovor na probleme i izazove koji su neminovnost na putu ka članstvu u EU.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.