+382 (0)20 209 250 | ENG

UPCG na Globalnom biznis forumu o ciljevima održivog razvoja

Vijesti 02/10/2018
UPCG na Globalnom biznis forumu o ciljevima održivog razvoja

Na poziv Međunarodne organizacije poslodavaca (IOE), predstavnici Unije poslodavaca Crne Gore učestvovali su na Globalnom biznis forumu o ciljevima održivog razvoja (Global Business Forum on the SDGs) koji je održan 1. i 2. oktobra u Madridu - Španiji, u organizaciji IOE i njene članice - Španske konfederacije poslodavačkih organizacija (CEOE), a uz podršku Evropske unije.

Forum je okupio oko 200 učesnika - predstavnika međunarodnih institucija i organizacija, poslodavačkih udruženja i kompanija iz više od 50 zemalja, od čega su u sastavu delegacije iz Crne Gore događaju prisustvovali Mirza Mulešković, Zvezdana Oluić i Rumica Kostić, članovi Generalnog sekretarijata UPCG.

U okviru ceremonije otvaranja, generalna sekretarka CEOE Ana Plaza Arregui je naglasila da upravo kompanije imaju ključnu ulogu u postizanju 17 ciljeva održivog razvoja (skraćeno SDG od eng. Sustainable Development Goals),) definisanih UN Agendom 2030, što ih čini neophodnim akterima za iskorjenjivanje siromaštva u svijetu i postizanje održivog razvoja društva. Pri tom, kako je objasnila, stepen ekonomske, društvene i ekološke predanosti kompanija ciljevima održivog razvoja ne bi trebao podrazumijevati i preuzimanje odgovornosti koja je inherentna državama. Matthias Thorns, visoki zvaničnik IOE je u svom uvodnom izlaganju uputio na značaj međunarodnog dijaloga o ciljevima održivog razvoja, te istakao da postizanje SDG-a predstavlja dužnost međunarodnih organizacija, državne uprave i nevladinih organizacija, kao i angažman svih ostalih aktera, uključujući poslodavačke organizacije i kompanije. Visoka povjerenica Španije za UN Agendu 2030 Cristina Gallach je naglasila da zajednički rad na ispunjenju SDG-a treba voditi uz sve veću uključenost privatnog sektora, a zatim objasnila da prioritetni projekat španske vlade za zemlju predstavlja upravo Agenda 2030, odnosno postizanje 17 ciljeva održivog razvoja.

U radnom dijelu foruma, na osnovu izlaganja i diskusija koje su tom prilikom vođene, konstatovano je da samo uspješna i održiva preduzeća mogu doprinijeti razvoju i prosperitetu nacija i globalne zajednice. Iako je odgovornost država preduslov, ciljeve UN Agende 2030 nije moguće ispuniti bez učešća privatnog sektora. Zato je namjera IOE da podrži sve svoje članice (UPCG i druga poslodavačka udruženja u svijetu) u realizaciji aktivnosti koje su usmjerene na postizanje SDG-a na nacionalnom nivou. Reprezentativne organizacije poslodavaca i poslovna udruženja treba da se povežu sa resornim ministarstvima kako bi aktivno učestvovale u diskusijama o politikama Agende 2030, te pružile doprinos kreiranju nacionalnih strategija održivog razvoja, kao i mehanizama odgovornosti i praćenja. Osim uloge i evidentnog doprinosa ispunjenju SDG od strane velikih kompanija, ovaj dvodnevni skup je posebno apostrofirao značaj koji MSP imaju u započetim procesima i ukazao na to kako mala preduzeća mogu ugraditi održivost u svoje redovno poslovanje. Na skupu je predstavljena jedinstvena platforma http://businessfor2030.org koja ima za cilj da podstakne produktivnije partnerstvo između javnog i privatnog sektora i demonstrira potrebu za proporcionalnom ulogom biznisa u pregovorima, implementaciji i praćenju mehanizama razvoja Agende 2030 – kako na nivou UN, tako i na nacionalnom nivou.

Forum je zatvoren panelom koji je bio posvećen diskusiji o cilju koji ima najveći značaj za privatni sektor, a to je Cilj 8: Promovisanje sveobuhvatnog i održivog ekonomskog rasta, zapošljavanja i dostojanstvenog rada za sve. Naime, kako je naglašeno, uloga privatnog sektora se razlikuje u cilju 8, koji prepoznaje prioritet održivog ekonomskog rasta i povezuje ga sa zaposlenošću i dostojanstvenim radom, a time i upućuje na poslovnu ravnotežu koja je kao takva dugo zagovarana.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.