+382 (0)20 209 250 | ENG

Od 1. jula smanjenje doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca

Vijesti 14/06/2019
Od 1. jula smanjenje doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca

Photo credit: www.pexels.com

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 13. juna 2019. godine usvojila Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojim je predviđeno smanjenje doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca sa 4,3% na 2,3%. Takođe, predviđeno je da će se umanjena stopa ovog doprinosa obračunavati od 1. jula tekuće godine.

Podsjećamo da je ovakva odluka Vlade ishod konsenzusa na tripartitnom nivou, koji podrazumijeva i povećanje neto minimalne zarade sa 193,00€ na 222,00€. Ovim je UPCG još jednom, kao odgovoran socijalni partner, dokazala svoje opredeljenje za suzbijanje sive ekonomije i nelojalne konkurencije, smatrajući da će ova mjera doprinijeti poboljšanju ekonomskog i socijalnog položaja crnogorskih građana. Takođe, nakon postizanja konsenzusa, Upravni odbor UPCG je pozdravio predloge i napore Vlade za smanjenje troškova rada, budući da iste prepoznaje kao značajan pomak u odnosu na prethodni period kada smo bili u prilici da evidentiramo samo povećanje troškova – počev od 2010. godine kada je i ukinut neoporezivi dio zarade.

Kako u Uniji poslodavaca vjerujemo da je ovo pozitivan signal, zarade i opterećenja na zarade će biti tema kojom će se UPCG baviti i u narednom periodu.

U nastavku slijedi pregled odabranih primjera efekta smanjenja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje (sa 4,3% na 2,3%) u kombinaciji sa povećanjem neto minimalne zarade (sa 193 na 222€)

PRIMJERI TROŠKOVA NA ZARADE U ZAVISNOSTI OD NJENOG IZNOSA

Povećanje minimalne zarade sa 193,00 EUR na 222,00 EUR, uz istovremeno smanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za 2% (sa 4,3% na 2,3%), dovodi do povećanja troškova poslodavca koji isplaćuje minimalnu zaradu za 36,70 EUR u bruto iznosu (za isplatu bruto 1), odnosno za 40,20 EUR u bruto iznosu (za isplatu bruto 2) po zaposlenom koji trenutno prima minimalnu zaradu.

  • Za privrednike koji trenutno isplaćuju neto zarade u rasponu od 200 EUR do 222 EUR, povećanje minimalne zarade na 222 EUR neto, uz smanjenje stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za 2%, uticaće na povećanje njihovih troškova za 29,30 EUR po zaposlenom (na nivou bruto 1), odnosno za 36,70 EUR po zaposlenom (na nivou bruto 2) .
  • Za privrednike koji trenutno isplaćuju neto zaradu od 375,51 EUR, navedeno povećanje će, uz smanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za 2%, uticati na smanjenje njegovih troškova za 11,21 EUR po zaposlenom.
  • Za privrednike koji trenutno isplaćuju neto zaradu od 643,26 EUR, navedeno povećanje će, uz smanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za 2%, uticati na smanjenje troškova rada za 19,20 EUR po zaposlenom.
  • Za privrednika koji trenutno isplaćuje neto zaradu zaposlenom od 1.172,50 EUR, povećanje minimalne zarade na 222 EUR neto, uz smanjenje stope doprinosa za zadravstveno osiguranje na teret poslodavaca za 2%, uticaće na smanjenje troškova rada za 35,00 EUR po zaposlenom.
Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.