+382 (0)20 209 250 | ENG

Radni sastanak sa Upravom za inspekcijske poslove

Vijesti 15/05/2019
Radni sastanak sa Upravom za inspekcijske poslove

U organizaciji Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), danas je u hotelskom kompleksu Verde održan radni sastanak predstavnika UPCG i crnogorskih privrednika sa predstavnicima Uprave za inspekcijske poslove (UIP). Sastanak je održan u cilju pravovremene pripreme privrednika za ljetnju turističku sezonu.

Događaj je otvorio predsjednik UPCG Predrag Mitrović koji je, uz podsjećanje na dugogodišnju, uspješnu saradnju Unije poslodavaca i UIP, istakao: “Prihvatanjem ove naše inicijative, rukovodstvo UIP-a je još jednom potvrdilo partnerski odnos, ali i razumijevanje i spremnost da u direktnoj komunikaciji sa članovima UPCG odgovore iskazanoj zainteresovanosti crnogorskih preduzeća za primjenu propisa nad kojima nadzor obavljaju inspekcijske službe, objedinjene u okviru Uprave za inspekcijske poslove –posebno u dijelu radne, tržišne, turističke i zdrastveno-sanitarne službe.”

Direktor UIP-a Alija Košuta je u svom uvodnom izlaganju iskazao zadovoljstvo što postoji interesovanje poslodavaca da se što bolje informišu o zakonskim propisima u cilju stvaranja osnovnih uslova za zakonito obavljanje poslovanja. Kako bi se poslodavcima pružila puna pomoć u rješavanju problema i nedoumica sa kojima se srijeću obavljajući svoje djelatnosti, Uprava za inspekcijske poslove će i u budućem periodu biti otvorena za saradnju sa UPCG u realizaciji ovakvih događaja, što samo može ići u korist poslodavaca, ali i u svrhu stvaranja javnog dobra imajući u vidu od kolike je važnosti za sve nas fiskalna disciplina i lojalna konkurencija u privrednom sektoru”, naglasio je Košuta.

Uz rukovodioce UPCG i UIP, događaju su pristvovale generalna sekretarka UPCG Suzana Radulović, pomoćnica direktora UIP-a za Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke Rada Marković i glavna tržišna inspektorka Nada Đurđić. One su predstavnicima crnogorskih kompanija dale odgovore, mišljenja i upustva UIP-a po pitanjima od interesa za legalno obavljanje privredne djelatnosti.

Namjera UPCG je bila da ovim sastankom dodatno uputi privredne subjekte na pravilno vođenje propisane dokumentacije i evidencije, kao i sprovođenje propisanih postupaka i procedura, a sve u cilju pravovremene pripreme za ljetnju turističku sezonu. Kao posebna prednost današnjeg sastanka izdvaja se to što su članovi Unije poslodavaca imali priliku da od strane nadležnih rukovodioca UIP-a dobiju detaljne odgovore i obrazloženja za probleme i nedoumice s kojima se srijeću u praksi, a odnose se na rad određenih inspekcijskih službi.

Kako je najavljeno, UPCG će i u narednom periodu organizovati događaje ove vrste. Time će biti nastavljena dobra praksa koja privrednicima omogućava direktne susrete sa predstavnicima UIP-a i otvorenu diskusiju koja će im pomoći sa usklade svoje poslovanje sa zakonskom regulativom, otklone eventualne propuste u radu, a na taj način i izbjegnu nepotrebne kazne i zakonske sankcije za prekršaje utvrđene prilikom inspekcijskih kontrola.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.