+382 (0)20 209 250 | ENG

Održano savjetovanje o novom Zakonu o strancima

Vijesti 10/05/2019
Održano savjetovanje o novom Zakonu o strancima

U organizaciji Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), danas je u hotelu „Montenegro“ održano savjetovanje za privrednike – članove UPCG, na temu praktične primjene novog Zakona o strancima.

Savjetovanje je otvorila Suzana Radulović, generalna sekretarka UPCG. U nastavku rada, učesnicima događaja predstavljena su nova pravna rješenja u Zakonu o strancima i podzakonskim aktima koja je prezentovala Milanka Babović, generalna direktorica Direktorata za građanska stanja i lične isprave u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP). Današnjem savjetovanju prisustvovali su i Dragan Dašić, načelnik Direkcije za strance, migracije i readmisiju u MUP-u, kao i predstavnici Poreske uprave.

Radulović je istakla da je UPCG, i prije početka primjene novog zakona, pozdravila izmjene i dopune sadržane u odredbama koje se tiču zapošljavanja i rada stranaca. Ona je objasnila da su na taj način uvaženi ne samo dogogodišnji napori UPCG, već i komentari i sugestije koje je UPCG iznosila u toku same izrade zakona, vodeći se iskazanim potrebama crnogorskih privrednika da se ranije važeća rješenja unaprijede, a neka od njih i brišu. Iako implementacija propisa koja će uslijediti predstavlja najbolju provjeru novog zakonskog rješenja, čini se da se je i u ovom slučaju potvrđeno da pravovremeno prihvatanje opravdane argumentacije subjekata na koje se konkretni propisi odnose mogu značajno doprinijeti samom kvalitetu propisa i njihovoj efikasnijoj primjeni.

Noviteti po pitanju procedure i dokumentacije su izazvali veliko interesovanje učesnika savjetovanja, što je rezultiralo vrlo aktivnom diskusijom u kojoj su privrednici, navodeći konkretne probleme u dosadašnjoj poslovnoj praksi, pokazali interesovanje za punu, adekvatnu primjenu novog zakona.

U diskusiji koja je uslijedila, posebno su pozdravljena rješenja koja se odnose na pojednostavljenje procedura prilikom izdavanja dozvola za privremeni boravak i rad, a to su naročito:

- smanjenje roka (sa 20 na 15 dana) za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje dozvola. UPCG apostrofira da je brzina postupanja administracije bitna stavka za poslovanje privrednika, a po ovom pitanju, posebno u jeku turističke sezone.

- brisanje izvoda iz akta o sistematizaciji kod poslodavca, kao jednog od potrebnih dokumenata za izdavanje dozvola za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja i sezonskog zapošljavanja. Svojevremeno, UPCG se oštro protivila uvođenju ovog dokaza, posebno sa razloga što, shodno opštim propisima o radu, nije obavezujući za poslodavca, te se isti i nije mogao zahtevati u proceduri izdavanja dozvola za strance.

- posebnu pažnju poklanjamo ukidanju podjele kvote po zanimanjima (koja egzistira od 2016.godine), smatrajući da će ova novina biti za ključna za realni sektor privrede u smislu olaškanja poslovanja privrednicima koji zapošljavaju stranu radnu snagu, budući da podjela kvote po zanimanjima nije davala rezultate, već više unosila zabune i problematičnost u primeni kako kod poslodavaca, tako i kod administracije.

Na skupu je dogovoreno da će praktična primjena ovog zakona od strane područnih jedinica i filijala MUP-a biti ujednačena, kako bi se izbjegle moguće komplikacije uzrokovane nejednakom primjenom.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.